llicència postcàrrec o llicència de postcàrrec?

En tots els casos documentats, l’expressió postcàrrec s’usa sempre en aposició, com podem veure en les mostres següents:

  • El control d’interessos postcàrrec es refereix a les prohibicions (per eliminar l’interès particular) o limitacions (per evitar la influència de l’interès) en les activitats postcàrrec per preservar la imparcialitat d’un servidor públic. D’aquesta manera es persegueix evitar el biaix en el judici professional actual que afavoreixi injustament una empresa o indústria determinada amb l’expectativa d’obtenir avantatges professionals després de cessar en la seva posició pública (contractes o lloc de treball). [Oficina Antifrau de Catalunya]
  • La iniciativa, que ha recollit Europa Press i que es votarà divendres en el ple monogràfic sobre corrupció, també demana que es revisi el sistema de control previ d’idoneïtat dels càrrecs públics, que es reforci el règim d’incompatibilitats i que s’estableixin “polítiques sobre regals i preveure restriccions postcàrrec —portes giratòries—”. [«La CUP pretén que el Parlament exigeixi al Govern aprovar una llei de finançament de partits». Aldia.cat.]
  • Així mateix, aposta per reforçar la cultura de la imparcialitat, revisant els sistemes de control previ d’idoneïtat, el règim d’incompatibilitats, establir polítiques restrictives de regals, preveure situacions postcàrrec (portes giratòries) en funció dels riscos associats a determinats perfils i col·lectius de servidors públics, entre d’altres. Millorar el registre i supervisió de les declaracions de béns, activitats i interessos de càrrecs públics i alts funcionaris possibilitant un seguiment específic postcàrrec al que també ha de tindre accés l’Agència. [«L’Agència valenciana antifrau rep trenta-cinc denúncies en els primers mesos de funcionament». Vilaweb.]
  • Per a la concessió del període sabàtic és condició necessària no haver estat en comissió de serveis en els darrers tres o sis anys, o no haver gaudit en aquests períodes de permisos que, sumats, siguin superiors a sis mesos o a un any, depenent de si se sol·licita un semestre o un any sabàtic, respectivament. A aquest efecte no es tenen en compte les llicències postcàrrec, els permisos inferiors a tres mesos, els permisos inferiors a sis mesos amb retribució íntegra i concentració de la docència, ni tampoc els ajuts del programa de formació per a professorat amb contractació temporal. [Normativa reguladora de les llicències per a activitats de docència i recerca del professorat de la UB]

Així, doncs, cal entendre que aquesta construcció és similar a la que trobem en un cas com depressió postpart, en què el substantiu postpart, referit també a un període, fa una funció adjectiva.