posició predoctoral?

D’acord amb la informació recollida al Cercaterm per al terme anglès position en l’àmbit professional, la traducció al català pot ser lloc de treball. També a Wordreference trobem una accepció de position com a sinònim de job, traduïda al castellà per puesto. Segons el context hi podria escaure també plaça. De fet, s’han trobat exemples paral·lels amb l’ús de l’anglicisme posició en un cas i la solució plaça en un altre en textos que tracten de beques predoctorals INPhINIT:

Per tant, tot sembla indicar que l’ús de posició en aquests contextos és un anglicisme que caldria evitar. I la millor alternativa en aquest cas és plaça predoctoral.