predoc?

La forma predoc, paral·lela a postdoc, és una forma abreujada de l’adjectiu predoctoral. Aquest adjectiu forma termes com ara beca predoctoral, contracte predoctoral, investigador predoctoral, etc.

La forma abreujada postdoc està documentada al Cercaterm com a sinònim de postdoctorat, però en anglès també està recollida en els diccionaris amb el sentit d’investigador postdoctoral, és a dir, investigador que du a terme un postdoctorat. No hi ha res que impedeixi que en català s’usi postdoc també amb aquest significat si l’ús l’avala.

Paral·lelament a postdoc, la forma predoc és igualment acceptable des d’un punt de vista lingüístic per fer referència als investigadors predoctorals, sempre que sigui efectivament una forma usada dins l’àmbit universitari.