respirabilitat de la mascareta?

El mot respirabilitat és un derivat de respirable, de la mateixa manera que transpirabilitat és un derivat de transpirable. Per tant, la formació és correcta. Ara bé, l’adjectiu respirable aplicat a una mascareta és una mica més discutible. Una cosa respirable és una cosa que es pot respirar, com l’aire o, més metafòricament, un ambient. Una mascareta és respirable en el sentit que permet o facilita la respiració? En tot cas, és un ús no previst en els diccionaris generals fins ara.

El Diccionario de covid-19 [EN-ES] publicat per Tremédica preveu l’ús de respirabilidad en aquest sentit, com es pot veure a l’entrada següent:

breathability

respirabilidad (de la mascarilla)
Sinonimia (en)breathability of the mask.
Sinonimia (es): transpirabilidad (de la mascarilla).
Ejemplo[…] c) the performance requirements on the breathability (differential pressure) provided in Table 1 have been increased and the appropriate method for determination provided in Annex C has been completely reviewed. {BS EN 14683:2019} <[…] c) se ha aumentado el número de los requisitos de funcionamiento sobre la respirabilidad (presión diferencial) dados en la tabla 1 y se ha revisado completamente el método apropiado de determinación dado en el anexo C {UNE-EN 14683:2019+AC}>.
So the best choices for your DIY masks can be of cotton t-shirts, pillowcases, or other cotton materials that eases breathability {Aswathy, 2020} <Por eso, las mejores opciones para tus mascarillas caseras son camisetas de algodón, fundas de almohadas u otros materiales de algodón que faciliten la respirabilidad>.

Ara bé, també hi ha la sospita que aquest ús sigui un calc de l’anglès breathability, ja que l’adjectiu anglès breathable és un sinònim de porós, tal com es pot veure en la definició del Webster:

 allowing air to pass through POROUS breathable synthetic fabric

En català, amb aquest mateix sentit, podem dir que un teixit respira, però no es documenta que un *teixit sigui respirable. Per tant, és preferible usar transpirable i transpirabilitat.