toxidrom?

Es tracta d’un manlleu adaptat del terme anglès toxidrome, acrònim de toxic i syndrome, terme encunyat el 1970 per H. C. Mofenson i J. Greensher. En francès també es documenta la forma toxidrome i sembla una forma prou consolidada perquè apareix en molts llibres i articles. En castellà hi ha alguns exemples de la forma toxídrome, però és poc freqüent. De fet, a la Viquipèdia, el terme castellà per a aquest concepte és síndrome tóxico. En català només es documenta síndrome tòxica.

De fet, la forma toxídrome o variants com toxídrom (o toxídromo, en castellà) només es poden entendre com a manlleus adaptats, ja que l’ordre sintàctic dels elements en les llengües romàniques no facilita el calc d’aquesta estructura en l’odre en què es combinen en anglès. Així, doncs, com a manlleu, només es podria admetre si tingués un ús molt estès entre els especialistes, cosa que la documentació no avala. Per això, és preferible l’ús del terme sintagmàtic síndrome tòxica.