videoacta o acta de vídeo?

És un cas paral·lel a videoanunci o anunci de vídeo, formes sinònimes recollides al Cercaterm. El formant video-, usat com a forma prefixada, és força productiu i s’usa en la formació de molts termes nous, com videojoc, videoconferència, videovigilància, etc.

Tot i que acta de vídeo és una expressió ben formada, la denominació videoacta és més precisa, perquè expressa més clarament que es tracta d’una acta feta en un suport de vídeo.

És força habitual de trobar aquests compostos escrits per separat (vídeo acta), com si es tractés d’una aposició. Aquesta forma no és recomanable, ja que posa l’èmfasi en el primer terme (vídeo) i no pas en el que té realment la càrrega semàntica de l’expressió, que és el segon terme (acta). Com es pot veure en l’apunt de la FundéuRAE Palabras formadas a partir de video-, sin guion ni espacio, també en castellà hi ha aquesta tendència que cal corregir, potser per influència de la grafia anglesa.

Per tant, la denominació videoacta és la forma preferent per expressar el concepte d’acta en format de vídeo.