Crèdits acadèmics dels cursos de llengua catalana

Crèdits dels cursos de llengua catalana
Curs Modalitat Hores Nivell MECR Crèdits de lliure elecció UB European Credit Transfer System
Bàsic 1 Presencial 30 h A1 3 CLE UB 3 ECTS
Bàsic 1 A distància 20 + 10 h A1 3 CLE UB 3 ECTS
Bàsic 1 (curs d’estiu) Presencial 40 h A1 4 CLE UB 4 ECTS
Bàsic 2 Presencial 50 h A2 5 CLE UB 5 ECTS
Bàsic 2 (curs d’estiu) Presencial 40 h A2 4 CLE UB 4 ECTS
Bàsic (1 + 2) Presencial 80 h A2 8 CLE UB 8 ECTS
Elemental Presencial 60 + 20 h B1 8 CLE UB 8 ECTS
Intermedi Híbrida 80 h B2 8 CLE UB 8 ECTS
Suficiència Híbrida 80 h C1 8 CLE UB 8 ECTS
Superior Híbrida 80 h C2 8 CLE UB 8 ECTS

Excepte en el curs Superior (C2), per obtenir els crèdits corresponents a cada curs cal haver assistit a un mínim d’un 80 % de les hores de classe i superar les proves establertes.

* Els crèdits de lliure elecció i ECTS dels cursos Bàsic 1, Bàsic 2, Elemental, Intermedi i Suficiència es reconeixen només als estudiants escolaritzats fora de Catalunya.