Preus dels cursos de llengua catalana

* Estudiants matriculats en un ensenyament universitari de la UB durant el curs 2023-2024.

1 Preu per a estudiants UB (estudiants de mobilitat) en concepte de gestió i drets d’examen.

2 Curs gratuït per a estudiants de la UB que hagin superat el nivell A1 als Serveis Lingüístics durant l’any acadèmic 2023-2024, i també per als que l'hagin aprovat a l'Institut Ramon Llull.

3 Preu per a estudiants de la UB que hagin superat el nivell A1 als Serveis Lingüístics durant l’any acadèmic 2023-2024, i també per als que l'hagin aprovat a l'Institut Ramon Llull. Inclou la gestió, els drets d'examen i algunes activitats culturals complementàries.

4 Preu subvencionat en el marc del Pla d'acollida de llengua i cultura catalana a la Universitat de Barcelona.

Curs Nivell MECR Modalitat Hores Alumnat de la UB* Usuari extern
Bàsic 1 A1 Presencial 30 h 25 €(1)(4) 191 €
Bàsic 1 A1 A distància 20 + 10 h 25 €(1)(4) 191 €
Bàsic 2 A2 Presencial 50 h Gratuït(2)(4) / 190 € 325 €
Bàsic 2 (curs d’estiu) A2 Presencial 50 h 25 €(3)(4) 325 €
Bàsic 1 + 2 (curs d’estiu) A2 Presencial 80 h 50 €(1)(4) 494 €
Elemental B1 Presencial 60 + 20 h 302 € 408 €
Intermedi B2 Híbrida 80 h 302 € 408 €
Suficiència C1 Híbrida 80 h 351 € 502 €
Superior C2 Híbrida 80 h 351 € 557 €
Llenguatge jurídic català   A distància 20 + 40 h 210 € 293 €

Les tarifes estan pendents d’aprovació per la Comissió Econòmica i la ratificació del Consell Social.

Les persones que disposin del carnet d’Alumni UB o siguin membres de l’Ateneu UB tindran un 10 % de descompte sobre els preus de la matrícula.

L’import de la matrícula només es retorna en cas de cancel·lació del curs per part dels Serveis Lingüístics.