Atenció!! Aquestes instruccions son per instal.lar Drupal 7.x. Per instal.lar Drupal 8.x s’ha de consultar:

https://www.ub.edu/tecnicweb/instal-lacio-de-drupal-8-en-lhostatgeria-web-de-la-ub/

Les passes per poder instal.lar Drupal 7 a un espai web de la UB son :

 • Si no es disposa d’un espai web, fer una petició d’alta d’un espai web
 • En cas de que el no es dispossi de una base de dades MySQL, s’ha de demanar una hostatgeria de base de dades MySQL per a espais web. La instal.lació no funciona amb BBDD allotjades fora de la xarxa UB.
 • Descarregar en local la darrera versió de Drupal 7
 • Extreure els fitxers comprimits
 • Connectar-se al servidor utilitzant un client SFTP.  Publicar tots els fitxers descomprimits anteriorment
 • Modificar els permisos del directori remot sites/default a 705
 • Amb el navegador anar a la adreça de l’espai però utilitzant el nom del servidor d’execució, no la url.

Per saber quin és el nom del servidor d’execució es pot fer de dues maneres:

  – Mitjançant un fitxer .php amb la comanda phpinfo

  – Enviant un correu a infoweb@ub.edu, especificant l’espai

Per exemple, si el nostre espai es tecnicweb i el nostre servidor d’execució es webfe07.fe.cpd.local haurem d’anar a webfe07.fe.cpd.local/tecnicweb

Heu de tenir en compta que el nom del servidor d’execució tan sols es visible des de dintre de la xarxa UB. Si es vol connectar des de fora de la xarxa UB s’ha de fer utilitzant un accés VPN.

 • Aixó arrencarà l’instalador de Drupal, que comença amb: “Select an installation profile.” Salvar i continuar.
 • Escollir “Standard.” Salvar i continuar.
 • Escollir English o mirar com instal.lar Drupal en altres idiomes. Salvar i continuar.
 • Escollir el tipus de base dades MySQL. Entrar les dades enviades d’hostatgeria MySQL: el nom de la base de dades, el nom de l’usuari administrador, la contrasenya i en “advanced options” el nom del servidor. Salvar i continuar.
 • En la informació del lloc, posar el nom del lloc i les altres dades. Salvar i continuar.
 • Automàticament es redirigirà al nou lloc
 • També s’haurà de modificar del fitxer /sites/default/settings.php les opcions $base_url i . $cookie_domain. En $base_url haurem de posar la url pública del nostre espai web. I en $cookie_domain haurem de posar ‘ub.edu’.

Així per exemple per l’espai tecnicweb del webpub.ub.edu amb url www.ub.edu/tecnicweb hauriem de posar:

$base_url = ‘ https://www.ub.edu/tecnicweb’;
$cookie_domain = ‘ub.edu’;

 • En cas de que la adreça web sigui del tipus nomEspai.ub.edu s’hauria d’instal.lar un modul de Drupal que podeu descarregar en aquest enllaç que arregla problemes de l’instal.lació que provenen del fet que el nom del servidor d’execució (Ex: webfe07.fe.cpd.local) sigui diferent del nom de l’adreça web (EX: www.ub.edu).

Teniu mes informació al resum de la guia de instal.lació de Drupal.