Podeu sol·licitar l’augment d’espai en disc del vostre lloc web al formulari que es troba a:

http://www.ub.edu/gestioweb/gw_modificacio.php