Les passes per poder instal.lar Joomla 3.x a un espai web de la UB son :

 • Si no es disposa d’un espai web, fer una petició d’alta d’un espai web
 • En cas de que no es dispossi de una base de dades MySQL, s’ha de demanar una hostatgeria de base de dades MySQL per a espais web. Es pot demanar en la mateixa petició anterior.
 • Atenció! Joomla 3.9 i posteriors no funciona correctament amb adreces del tipus nomEspai.ub.edu dins de l’hostatgeria web general de la UB. Per aquest motiu les url’s hauran de ser del tipus www.ub.edu/nomEspai
 • Descarregar en local la darrera versió de Joomla!
 • Extreure els fitxers comprimits
 • Connectar-se al servidor utilitzant un client SFTP.  Publicar tots els fitxers descomprimits anteriorment.
 • Amb el vostre navegador aneu a l’adreça de l’espai

http://nomdeHost/elMeuEspai

així per exemple, en comptes de la adreça

www.ub.edu/provaJoomla

S’ha d’utilizar la URL

webfe10.fe.cpd.local/provaJoomla

Heu de tenir en compta que el nom de host tan sols es visible des de dintre de la xarxa UB. Si es vol connectar des de fora de la xarxa UB s’ha de fer utilitzant un accés VPN.

 • Poseu la informació que us demana
 • Una vegada hàgiu acabat haurieu de modificar del fitxer configuration.php l’opció var $live_site. Així per exemple per l’espai provaJoomla del webpub.ub.edu hauriem de posar:

  var $live_site = 'http://www.ub.edu/provaJoomla';
 • Finalment modificar l’arxiu uri.php Aquest arxiu està en diferents carpetes depenent de la versió de Joomla
  • en joomla 3.8 i posteriors

libraries/src/Uri/Uri.php

  • en joomla 3.0 i posteriors

libraries/joomla/uri/uri.php

  • en versions anteriors a joomla 3.0

libraries/joomla/environment/uri.php

Buscar en aquest arxiu la  linea que posa:

$theURI = 'http' . $https .$_SERVER['HTTP_HOST'] . $_SERVER['REQUEST_URI'];

i afegir posteriorment les següents línees:

if (!empty($_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_HOST']))
$theURI = 'http' . $https .$_SERVER['HTTP_X_FORWARDED_HOST'] . $_SERVER['REQUEST_URI'];