Els noms de pàgina web per defecte són els noms de pàgina que el servidor busca per defecte i que, per tant, si els fem servir, no caldrà afegir cap nom de pàgina al directori per accedir-hi, per exemple https://www.ub.edu/tecnicweb/index.php puc fer servir només https://www.ub.edu/tecnicweb/ .

Quan escrivim, per exemple https://www.ub.edu/tecnicweb/,el servidor va provant els noms per defecte segons l’ordre següent i mostrarà el primer que trobi:

  1. welcome.html
  2. index.htm
  3. index.html
  4. welcome.htm
  5. index.php (només en els servidors que tinguin intèrpret de PHP)
  6. welcome.php (només en els servidors que tinguin intèrpret de PHP)