Grup de Recerca Consolidat “Territori, Població i Ciutadania”

Universitat de Barcelona

Facultat de Geografia i Història

Departament de Geografia
Montealegre, 6. BCN.
Tel. 934037863.
Contacte geografia:

Facultat d’Economia i Empresa

Departament de Sociologia
Avinguda Diagonal 694 BCN.
Tel. 934021803.
Contacte geografia: