Logo Universitat de Barcelona Oficina de Mobilitat i Programes Internacionals imatge de maquetació
Inici OMPI UB
imatge de maquetació   imatge de maquetació
 

Mobilitat ERASMUS+. QUÈ ÉS?

ERASMUS+ ESTUDIS: Programa de la Unió Europea per a l'intercanvi d'estudiants entre universitats dels 33 països participants en el programa (28 països membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia i Macedònia). En funció de les places acordades en els convenis signats entre els centres de la UB i els d'aquests països, s'elabora l'oferta de places de mobilitat.

Donat que hi ha conveni de mobilitat signat, l'estudiant no haurà de pagar la matrícula a la universitat de destí. La mobilitat implica la incorporació dels crèdits superats a l'expedient acadèmic de l'estudiant i al Suplement Europeu del Titol.

ERASMUS+ PRÀCTIQUES: Programa de la Unió Europea per a realització de pràctiques en institucions i empreses dels 33 països participants en el programa (28 països membres de la UE més Noruega, Liechtenstein, Islàndia, Turquia i Macedònia).

Cal que l'estudiant contacti, abans de fer la sol·licitud, directament amb la institució o empresa que l'interessi per obtenir el document previ d'acceptació que s'ha de presentar junt a la sol·licitud: l'Intership confirmation

Es poden consultar ofertes de pràctiques a:

ESTUDIANTS AMB NECESSITATS ESPECIALS I LA MOBILITAT ERASMUS+: La UB ofereix una sèrie de serveis i assessorament als estudiants amb necessitats especials. Més informació

ESTUDIANTS DE MOBILITAT INTERNACIONAL DE LA UB. DRET A LA INFORMACIÓ: DOCUMENT INFORMATIU

INFORMACIÓ GENERAL:

 


 

: : : SESSIONS INFORMATIVES PROGRAMES DE MOBILITAT INTERNACIONAL 2024-2025 : : :

 

CURS 2024-2025

ERASMUS+ ESTUDIS (CURS 2024-2025)Estudiants amb necessitats especials i la mobilitat Erasmus+: Ajuts a la inclusió

Termini de presentació: el 31 de maig de 2025

RESOLTA

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Reclamació de documentació Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte
RESOLTA

Del 16/10/2023 al 15/11/2023

CONVOCATÒRIA:

f Text convocatòria
f Esmena a la convocatòria
f Esmena a la convocatòria 1
f Annex 1

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

f Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB i Centres Adscrits:

f Ajuda aplicatiu.
f Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

F Reclamació

F Esmena a la Resolució Definitiva

F Resolució Definitiva

F Esmena a la Resolució Provisional

F Resolució Provisional

RESOLTA Oficines de Relacions Internacionals UB

 

ERASMUS+ PRÀCTIQUES (CURS 2024-2025)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Reclamació de documentació Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte
OBERTA

Tres terminis:

1) Per estades de primer o segon semestre o curs acadèmic sencer:
- Del 16 d'octubre de 2023 al 15 de novembre de 2023

2) Per estades de primer o segon semestre o curs acadèmic sencer:
- Del 12 al 26 d'abril de 2024

3) Per estades de 2n semestre:
- Del 5 de setembre al 4 de novembre de 2024

CONVOCATÒRIA:

F Text convocatòria
f Esmena a la convocatòria
f Esmena a la convocatòria 1
F Annex 1
F Intership confirmation

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

F Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB i Centres Adscrits:
F Ajuda aplicatiu
F Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

F Reclamació

F Resolució Definitiva

F Resolució Provisional

F Resolució de Reclamació de Documentació 2on Termini

F Resolució 2on Termini

OBERTA

 

ERASMUS+ PRÀCTIQUES PER A GRADUATS (CURS 2024-2025)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Reclamació de documentació Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte

OBERTA

Del 12 al 26 d'abril de 2024


CONVOCATÒRIA:


F Text convocatòria
F Annex
F Intership confirmation

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

F Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB i Centres Adscrits:
F Ajuda aplicatiu
F Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

Pendent

F Resolució de Reclamació de Documentació

F Resolució Definitiva

OBERTAEstudiants amb necessitats especials i la mobilitat Erasmus+: Ajuts a la inclusió

Termini de presentació: el 31 de maig de 2024

OBERTA

 

CURS 2023-2024

BLENDED INTENSIVE PROGRAMME (BIP)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Reclamació de documentació Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte
TANCAT Des del 4 al 25 de març de 2024

BIP-Skeleton, from new research tecnologies to therapeutics

f Formulari
f Text convocatòria

Pendent Resolució TANCAT Oficines de Relacions Internacionals UB

 

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Reclamació de documentació Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte
RESOLTA Des del 14 de novembre al 20 de desembre de 2023

BIP-Educació: "Arts Awareness in Early Childhood Education"

f Formulari
f Text convocatòria

Pendent Resolució RESOLTA Oficines de Relacions Internacionals UB

 

ERASMUS+ ESTUDIS PER A MÀSTERS DE 60, 90 I 120 CRÈDITS (CURS 2023-2024)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Reclamació de documentació Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte
TANCAT Des del 5 de setembre al 3 de novembre de 2023

CONVOCATÒRIA:

f Text convocatòria
f Annex 1


COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:


f Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB i Centres Adscrits:

f Ajuda aplicatiu.
f Oferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

Reclamació de documentació Resolució TANCADA Oficines de Relacions Internacionals UB

 

ERASMUS+ PRÀCTIQUES PER A GRADUATS (CURS 2023-2024)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Reclamació de documentació Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte

TANCAT

Fins el 28 d'abril de 2023


CONVOCATÒRIA:


F Text convocatòria
F Annex 1
F Intership confirmation

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

F Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB i Centres Adscrits:
F Ajuda aplicatiu
F Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

Reclamació de documentació

Resolució

Esmena a la resolució definitiva

TANCADA

 

ERASMUS+ ESTUDIS (CURS 2023-2024)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Reclamació de documentació Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte
TANCAT Del 07/11/2022 a l'11/01/2023

CONVOCATÒRIA:

f Text convocatòria
f Annex 1

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

f Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB i Centres Adscrits:

f Ajuda aplicatiu.
fOferta Acadèmica i Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)

Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

Reclamació de documentació

Resolució provisional

Resolució definitiva

Esmena a la resolució definitiva

TANCADA Oficines de Relacions Internacionals UB

 

ERASMUS+ PRÀCTIQUES (CURS 2023-2024)

Estat Termini de la convocatòria Convocatòries i formularis Reclamació de documentació Resolució Estat de la sol·licitud Persona de contacte
TANCAT

Tres terminis:

1) Per estades de 1r o 2n semestre o curs acadèmic sencer:
- Del 7 de novembre de 2022 a l'11 de gener de 2023

2) Per estades de 1r o 2n semestre o curs acadèmic sencer:
- Del 14 al 28 d'abril de 2023

3) Per estades de 2n semestre:
- Del 5 de setembre al 3 de novembre de 2023

CONVOCATÒRIA:

F Text convocatòria
F Annex 1
F Intership confirmation

COM ACREDITAR EL NIVELL D'IDIOMA:

F Acreditació lingüística

PER SOL·LICITAR LA MOBILITAT:

- Estudiants UB i Centres Adscrits:
F Ajuda aplicatiu
F Formulari de sol·licitud (APLICACIÓ)Modificació/Consulta sol·licitud
(un cop registrat en el SOP)

Reclamació de documentació (1r Termini)

Reclamació de documentació (2n Termini)

Reclamació de documentació (3er Termini)

Resolució provisional 1r Termini

Resolució definitiva 1r Termini

Resolució definitiva 2n Termini

Esmena a la resolució definitiva 2n Termini

Resolució definitiva 3er Termini

RESOLT EL 1R TERMINI

RESOLT EL 2N TERMINI

QUIN FINANÇAMENT PODRIA OBTENIR?

Informació sobre possibilitats de finançament un cop assignada una mobilitat d'ERASMUS+ (curs 2024-2025)


 
imatge de maquetació    
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: OMPI
Última actualització o validació: 05.07.2024
imatge de maquetació