EHEA bachelor's degrees
Home  >  Study > EHEA bachelor's degree courses > L > Linguistics - Course curriculum

Linguistics

Study area (information available in Catalan)

SubjectCreditsType
Lingüística 18FB
Llengua Clàssica6FB
Idioma Modern18FB
Llengua12FB
Literatura6FB
Estructura Lingüística42OB
Formalització i Tecnologies del Llenguatge12OB
Llenguatge, Cultura i Societat6OB
Llenguatge, Cognició i Comunicació12OB
Diacronia 12OB
Llengua A. Descripció i Anàlisi30OB
Llengua B. Descripció i Anàlisi / Ampliació de Llengua A. Descripció i Anàlisi30OB
Ampliació d'Estructura Lingüística / Ampliació de Formalització i Tecnologies del Llenguatge / Ampliació de Llenguatge, Cultura i Societat / Ampliació de Llenguatge, Cognició i Comunicació30OT
Treball Final de Grau6OB
CRÈDITS TOTALS240

Les matèries es desglossen en assignatures de 6 o 12 crèdits.
El pla d'estudis per assignatures es pot trobar a la pàgina web del centre.

El pla d'estudis comprèn l'estudi de dues llengües (72 crèdits en les matèries obligatòries) a triar entre: Alemany, Anglès, Català, Espanyol, Francès i Rus

  • Follow us:
  • Button to access University of Barcelona's Facebook profile
  • Button to access University of Barcelona's Twitter profile
  • Button to access University of Barcelona's Instagram profile
  • Button to access University of Barcelona's Linkedin profile
  • Button to access University of Barcelona's Youtube profile
  • Button to access University of Barcelona's Google+ profile
  • ??? peu.flickr.alt ???
Member of International recognition of excellence HR Excellence in Research logo del leru - League of European Research Universities logo del bkc - campus excel·lència logo del health universitat de barcelona campus

© Universitat de Barcelona