En esta web utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar tu experiencia. Si continuas navegando, consideramos que aceptas su uso. Para mas informacion, consulta nuestra Politica de cookies.

Investigador@s

Jaime Gimenez Farreras
  • Orcid 0000-0002-2213-9041
  • Categoria Catedràtic d'Universitat
  • Departament Departament d'Enginyeria Química i Química Analítica
  • Facultat Facultat de Química

Altres publicacions de Jaime Gimenez Farreras (162)

S'han trobat 162 resultats

Giménez, J.; Romero, V.; Espuny, M.A.; Hortós, M.; Bayarri, B.; González, O.; Marco, P.; Esplugas, S. (2013)

Performance of Different Advanced Oxidation Technologies For The Abatement of the beta-Blocker Metroprolol

Volum. 72 , Número. 72, pp. 72 - 72
(--279370--)
Giménez, J. (2012)

Creació i actualització del material docent de l'assignatura 'Seguretat, Higiene i Legislació' del Grau en Enginyeria Química.Introducció de tot aquest material en el Campus Virtual Moodle. Des del curs 2012-2013 fins ara

(--278468--)
Giménez, J. (2012)

Creació i actualització del material docent de l'assignatura 'Processos industrials i medi ambient' del Màster en Enginyeria Ambiental (verificació 2012). Introducció de tot aquest material en el Campus Virtual Moodle. Des del curs 2012-2013 fins ara.

(--278467--)
Romero, V.; Bayarri, B.; Marco, P.; Gimenez, J.; Esplugas, S. (2013)

Kinetics of the photocatalytic removal of metoprolol in TiO2 suspension with artificial light

Volum. 247 , Número. 247, pp. 247 - 247
(--278466--)
De la Cruz, N.; Bayarri, B.; Dantas, R.F.; Gimenez, J.; Esplugas, S. (2013)

Photocatalysis of the emergent contaminant propranolol. kinetics and degradation mechanism in waters

Volum. 229 , Número. 229, pp. 229 - 229
(--278465--)
De la Cruz, N.; Romero, V.; Dantas, R.F.; Marco, P.; Giménez, J.; Esplugas; S. (2012)

Photocatalytic treatment of Metoprolol and Propranolol: comparison between laboratory and solar plant

Volum. 524 , Número. 526, pp. 524 - 526
(--274353--)
Giménez, J. (2007)

Creació i actualització del material docent de la part de 'Seguretat i Higiene Industrials' de l'assignatura 'Química Industrial' d'Enginyeria Química Pla 2000. Introducció de tot aquest material en el Campus Virtual Moodle. Des del curs 2007-2008 fins el

(--272596--)
Giménez, J. (2007)

Creació i actualització del material docent de l'assignatura 'Seguretat i Anàlisi de Risc' d'Enginyeria Química Pla 2000. Introducció de tot aquest material en el Campus Virtual Moodle. Des del curs 2007-2008 fins el curs 2012-2013

(--272595--)
Giménez, J. (2011)

Creació i actualització del material docent de l'assignatura 'Enginyeria de Processos i Enginyeria del Producte' del Grau en Enginyeria Química.Introducció de tot aquest material en el Campus Virtual Moodle. Des del curs 2011-2012 fins el curs 2014-2015

(--272594--)
Giménez, J. (2007)

Creació i actualització del material docent de l'assignatura 'Oxidació en fase líquida' del Màster en Enginyeria Ambiental 2007. Introducció de tot aquest material en el Campus Virtual Moodle. Des del curs 2007-2008 fins el curs 2011-2012

(--272593--)
Giménez, J. (2007)

Creació i actualització del material docent de l'assignatura "Caracterització de contaminants i efectes en el medi" del Màster en Enginyeria Ambiental 2007. Introducció de tot aquest material en el Campus Virtual Moodle. Des del curs 2007-2008 fins el cur

(--272592--)
Giménez, J. (2007)

Creació i actualització del material docent de l'assignatura 'Processos industrials i medi ambient' del Màster en Enginyeria Ambiental 2007. Introducció de tot aquest material en el Campus Virtual Moodle. Des del curs 2007-2008 fins el curs 2011-2012

(--272591--)
Compañó, R.; Cruells, M.; Garrido, J.A.; Giménez, J.; Granell, J.; Llauradó, M.; Mallol, J.; Navarro, C.; Pérez, I.; Sainz, D.; Urpí, F. (2008)

Sistema de gestión interno de la calidad en la docencia práctica de la Facultad de Química

(--272590--)
Compañó, R.; Cruells, M.; Garrido, J.A.; Giménez, J.; Granell, J.; Llauradó, M.; Mallol, J.; Navarro, C.; Pérez, I.; Sainz, D.; Urpí, F.; Vallés, A., Bernad, J.O.; Prades, A. (2008)

Las encuestas a las empresas: una fuente de información en el desarrollo de las competencias de los estudiantes

(--272589--)
Sainz, D.; Compañó, R.; Cruells, M.; Garrido, J.A.; Giménez, J.; Granell, J.; Llauradó, M.; Mallol, J.; Navarro, C.; Pérez, I.; Urpí, F.; Prades, A. (2008)

La opinión de las empresas sobre la enseñanza práctica: una fuente de información en el desarrollo de las competencias de los estudiantes

Volum. 181 , Número. 182, pp. 181 - 182
(--272588--)
Romero, V.; Dantas R.F.; Marco, P.; Giménez, J.; Esplugas; S. (2012)

Abatement of Metoprolol by heterogeneous photocatalysis process: artificial and solar radiation

Volum. 49 , Número. 49, pp. 49 - 49
(--272098--)
Giménez, J.; Companyó, R.; Cruells, M.; Garrido, J.A.; Llauradó, M.; Pérez, I.; Roca, A.; Rodríguez, L.; Sagristà, M.L.; Vallés, M.A. (2010)

Los procesos de análisis y mejora en el SGC de los laboratorios docentes

(--272095--)
Santiago-Morales, J.; Aguera, A.; Gomez-Ramos, M.M.; Fernandez-Alba, A.R.; Gimenez, J.; Esplugas, S.; Rosal, R. (2012)

Productos de transformación y cinética de reacción en la degradación fotocatalítica soalr de propanolol utilizando TiO2 dopado con Cerio

Volum. 359 , Número. 363, pp. 359 - 363
(--271157--)
Bayarri, B.; de la Cruz, N.; Romero, V.; Dantas, R.F.; Marco, P.; Giménez, J.; Esplugas, S. (2012)

Eliminación de contaminantes emergentes mediante fotocatalisis solar: Estudios de viabilidad y modelización

Volum. 59 , Número. 62, pp. 59 - 62
(--271156--)
Llauradó, M.; Companyó, R.; Cruells, M.; Escaja, N.; Fernández, J.; Garrido, J.A.; Giménez, J.; Roca, A.; Rodríguez, L.; Sagristá, M.L.; Vallés, M.A.; Navarro, C.; Bernad, J.O.; Alcaraz, A.; Guardiola, C. (2012)

Un Sistema de Gestión de la Calidad para los grados de Química, Ingeniería Química e Ingeniería de Materiales

Volum. 115 , Número. 116, pp. 115 - 116
(--268577--)