Equip de Biologia de la Conservació


PÀGINA PRINCIPAL
CONEIX L'EQUIP
Recerca
Conservació
Divulgació
Publicacions
L'ÀLIGA PERDIGUERA
Aspectes demogràfics
Amenaces i solucions
ENLLAÇOS D'INTERÈS
SELECCIONA IDIOMA


La població catalana d’àliga perdiguera es trobaria amb un elevat risc d’extinció a mig termini si no rebés individus d’altres poblacions

Un nou treball l’Equip de Biologia de la Conservació, en col·laboració amb investigadors del Centre Nacional de la Recerca Científica (CNRS, França) i de centres de recerca d’Espanya, Portugal i Sud-Àfrica, analitza els principals paràmetres  demogràfics (productivitat -mitjana de polls que volen per parella de la població estudiada-, mortalitat adulta i pre-adulta, etc.) de les poblacions d’àliga perdiguera a Europa occidental del 1990 al 2009, i ha permès descobrir com evolucionen les diferents poblacions a l’oest europeu, on es troba més del 80% de la població Europea d’aquesta espècie amenaçada i en declivi, i quines relacions s’estableixen entre elles.


Els resultats mostren que les diferents poblacions d’àligues no estan aïllades a la Península, sinó que existeixen moviments d’individus de manera que, mentre unes poblacions actuen com a emissors nets d’individus, la població catalana d’àliga perdiguera mostraria una davallada important degut principalment a una elevada mortalitat adulta (del 11,1% a Catalunya, mentre que a Cadis és només del 5%) i el seu risc d’extinció a mig termini seria elevat si no rebés individus d’altres poblacions.En contrast, la població catalana s’ha mantingut estable en els darrers anys i fins i tot ha crescut en el darrer any, en que s’ha confirmat la presència d’àligues amb comportament reproductor en almenys 3 nous territoris i amb comportament territorial en un quart territori. En el mateix sentit, en els darrers anys el temps que triga una vacant (quan un individu territorial desapareix) en ser ocupada per un nou individu és de pocs dies i la proporció de recanvis d’individus adults per nous individus adults també ha augmentat. Aquest fet, doncs, suggereix que existeix una important població flotant d’individus no territorials amb capacitat per ser-ho, que probablement provenen d’altres poblacions de la Península Ibèrica.
L'estudi publicat a Ecological Monographs suggereix que existeix una important població flotant d’individus no territorials amb capacitat per ser-ho, que probablement provenen d’altres poblacions de la Península Ibèrica.
En àrees rurals abandonades i actualment molt forestals, les poblacions d'àliga perdiguera es troben al límit de l’extinció.
Les diferències demogràfiques entre les poblacions d’àligues en territori europeu estan causades, entre altres factors, per la pressió humana i les condicions paisatgístiques, geogràfiques i climatològiques de l’entorn. Al nord peninsular, amb àrees rurals abandonades i actualment molt forestals, les poblacions es troben al límit de l’extinció, degut principalment a una elevada mortalitat adulta i una baixa fertilitat, entre d’altres factors. Al sud, més càlid i amb més activitats tradicionals, els paràmetres demogràfics són millors.

El treball publicat a la revista Ecological Monographs, que ha tingut el suport de la Fundació Miquel Torres, de Vilafranca del Penedès, i de la Diputació de Barcelona, és el resultat d’una llarga i intensa col·laboració entre investigadors, gestors i benefactors de la natura que ha permès dur a terme seguiments a llarg termini, una eina fonamental per dissenyar polítiques de conservació de la biodiversitat amb una visió àmplia, contemporània i eficient. Publicat el mes de maig de 2013, el treball ha tingut ja un important ressò a la xarxa en nombrosos portals científics i de conservació, com ara phys.org, raptorpolitics.org.uk, redOrbit, revistaquercus.es, U.Porto i Wildlife Extra, entre d’altres.

Per a més informació:
  • Hernández-Matías, A., Real, J., Moleón, M.,  Palma, L., Sánchez-Zapata, J.A., Pradel, R., Carrete, M., Gil-Sánchez, J.M., Beja, P., Balbontín, J., Vincent-Martin, N., Ravayrol, A., Benítez, J.R., Arroyo, B., Fernández, C., Ferreiro, E.,  & García, J. 2013. From local monitoring to a broad-scale viability assessment: a case study for the Bonelli's Eagle in western Europe. Ecological Monographs, 83:239–261. http://dx.doi.org/10.1890/12-1248.1