Equip de Biologia de la Conservació


PÀGINA PRINCIPAL
CONEIX L'EQUIP
Recerca
Conservació
Divulgació
Publicacions
L'ÀLIGA PERDIGUERA
Aspectes demogràfics
Amenaces i solucions
ENLLAÇOS D'INTERÈS
SELECCIONA IDIOMAEstudi sobre la situació de l’aufrany a les serres pre-litorals, comarques centrals i Pirineu oriental de Catalunya

L’aufrany (Neophron percnopterus), el més petit dels voltors europeus, es distribueix des de l’Àsia fins a l’Orient mitjà, la regió circummediterrània i algunes parts del sud del Sàhara i illes atlàntiques com les Canàries. La població a nivell mundial està considerada per la comunitat científica en la categoria d’amenaça “En perill” a causa de que en gran part de la seva àrea original de distribució l’espècie s’ha extingit o ha disminuït dràsticament. La Península Ibèrica concentra una de les poblacions més nombroses del món, però ha disminuït un 25% entre el 1987 i el 2000. Per aquest motiu, a Espanya està classificada com “En perill” i a més es troba inclosa en l’Annex I de la Directiva Europea d’Aus.

A Catalunya, després d’una disminució de l’espècie durant els anys 60s i 70s , a partir de finals dels 80s i contràriament al que s’observa de forma global a la Península Ibèrica, l’aufrany va començar a expandir-se, recolonitzant àrees on l’espècie havia desaparegut feia dècades com el Pirineus orientals i colonitzant la Catalunya central i serres Pre-litorals, on no es coneixia la seva presència anteriorment. Aquest increment de l’espècie a Catalunya s’ha donat en un context recent de canvis importants en les activitats humanes, com l’increment de residus urbans i ramaders (abocadors), canvis en els paisatges (ramaderia semiextensiva, incendis), i canvis socials (augment de la consciencia de conservació).


Per tal d’estudiar el fenomen d’expansió d’aquesta espècie amenaçada, l’any 2012 l’Equip de Biologia de la Conservació de la Universitat de Barcelona i el Grup de Naturalistes d’Osona van iniciar un projecte conjunt de seguiment del nucli d’aufrany de les comarques de la Catalunya Central i Oriental, concretament el Vallès, Bages, Anoia, Osona, Ripollès i Garrotxa. L’objectiu d’aquest seguiment és conèixer l’estat de la població en aquesta àrea geogràfica que permeti conèixer l’evolució de la població i els factors que incideixen en la seva expansió. Paral·lelament s’ha previst de realitzar un estudi de la viabilitat de la població integrant més comarques com el Berguedà i el Solsonès gràcies a la participació dels naturalistes berguedans Pere Aymerich i Joan Santandreu.

Per això les tasques han consistit en un cens dels territoris ocupats en aquestes comarques, l’estudi de les taxes reproductores i entre aquestes el nombre de polls envolats, i finalment l’anellament dels polls per tal de conèixer la seva supervivència, moviments així com el seu reclutament. Per a realitzar aquestes tasques es varen preparar uns protocols específics pels observadors que consistien en un seguiment en èpoques clau des de l’arribada dels ocells al mes de març fins l’envol dels polls. La primera tasca de seguiment consistia en detectar els territoris ocupats un cop arriben els exemplars el que permet tenir un cens d’exemplars territorials. Posteriorment es verificava quants d’aquests iniciaven la reproducció, quants tenien naixements de polls i quants polls volaven. A l’edat de 60 dies dels polls, se’ls posava una anella convencional en una pota i una de lectura a distància a l’altra pota per tal de tenir-los individualitzats i així poder conèixer el seu esdevenidor. Durant l’anellament, també es prenien mostres de plomes dels polls, per tal d’obtenir informació sobre l’alimentació de l’aufrany a l’àrea d’estudi mitjançant l’anàlisi d’isòtops estables, metodologia que també s’ha aplicat amb èxit per l’EBC de la UB en el cas de l’àliga perdiguera.

Els resultats inicials d’aquests seguiments han permès localitzar els mateixos 12 territoris cada any, on varen volar 19 polls dels quals se’n varen anellar 17. D’aquest treball de camp se’n va fer ressò el programa de Televisió de Catalunya El medi ambient, que va dedicar un reportatge que podeu veure clicant aquí.

Les tasques de seguiment dels territoris, anellament dels polls i presa de mostres  han estat possible gràcies a la col·laboració de diversos naturalistes com Pere Ignasi Isern, Joan Fort, Grabiel de Jesús i Jordi Bermejo, així com els guardes i tècnics del Parc Natural de Montserrat gestionat pel Patronat de la Muntanya de Montserrat, del Parc de Sant Llorenç del Munt gestionat per la Diputació de Barcelona, el Consorci dels Espais Naturals del Ripollès, del Parc de la Zona Volcànica de la Garrotxa, així com dels Agents Rurals i concretament del Grup de Suport de Muntanya. El suport i autoritzacions del Servei de Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya ha estat també important per a realitzar les tasques de recerca. Finalment, agrair també a l’Institut Català d’Ornitologia per haver donat suport al projecte. Un exemple de com la col·laboració entre diverses entitats permet crear sinèrgies en benefici d’una espècie amenaçada.
Membres del Grup de Naturalistes d’Osona (GNO) realitzant el seguiment dels nius d’aufrany. Foto: Carles Martorell (GNO)Tasques d’anellament realitzades per membres de l’Equip de Biologia de la Conservació de la UB i del Cos d’Agents Rurals. Foto: Joan Real (Equip de Biologia de la Conservació de la UB)Poll d’aufrany equipat amb una anella convencional i una anella de lectura a distància (en vermell) l’any 2012. Foto: Francesc Parés (Equip de Biologia de la Conservació de la UB)