CALENDAR OF ACTIVITIES

Winter-Spring 2023

This semester, the activities will take place either online, on Zoom, or at different locations. To have the link or to register for an activity, you can send an email to ARDIT at the following address: arditculturesmedievals@gmail.com
The calendar is presented in catalan

26 de gener – 19:00h

Segona edició de Birres Ardit! Terulià d’inicis de semestre.

Espai Mallorca – Plaça de Vicenç Martorell, 1, Barcelona

1 de febrer – 10:00h

Visita a l’Arxiu Nacional de Catalunya, a càrrec de Miquel Pérez Latres.

AMB INSCRIPCIONS PER CORREU: arditculturesmedievals@gmail.com

ANC – Carrer de Jaume I, 33, Sant Cugat del Vallès

22 de febrer – 11:00h

SVisita al taller de conservació i restauració de documents BBlasi, a càrrec de Berta Blasi. 

AMB INSCRIPCIONS PER CORREU: arditculturesmedievals@gmail.com

Taller BBlasi – Carrer Matas, 35, Tiana

8 de març – 11:00h

Visita a l’Arxiu de la Catedral de Barcelona.

AMB INSCRIPCIONS PER CORREU: arditculturesmedievals@gmail.com

Catedral de Barcelona

29 de març – 16:00h

“El Sant Greal de les mil Cares”. IX Sessió de lectura de textos medievals, a càrrec d’Enric Casas.

UB, Facultat de Geografia i Història – Aula 209

24-25 d’abril – Tot el dia

X Jornades Ardit de Networking. 

UB, Facultat de Geografia i Història – Aula pendent
Call For Papers – 15 març 2023