BEQUES COL·LABORACIÓ UB

La Universitat de Barcelona ofereix als seus alumnes la possibilitat de realitzar tasques de col·laboració a diferents òrgans de la UB i a algunes entitats externes que tenen signats convenis de col·laboració amb la UB. Els estudiants reben a canvi un ajut econòmic. Les beques de col·laboració són una oportunitat de formació complementària, tant acadèmica com personal, per als estudiants que cursen estudis a la UB en règim d'ensenyament oficial.

Pel que fa als tipus de beca, n´hi ha que són per a col·laboracions concretes i d'altres que es publiquen amb periodicitat anual.També n'hi ha d'adreçades a diferents cicles d'ensenyament.

Les poden demanar els estudiants de la Universitat de Barcelona o d'algun dels seus centres adscrits, en qualsevol dels seus ensenyaments de grau oficial, grau propi o de màster universitari. No poden demanar beques de col·laboració els alumnes de mobilitat procedents d'altres universitats.