BEQUES COL·LABORACIÓ UB

Normativa

Reglament de Beques de Col·laboració, aprovat pel Consell de Govern de 26 de juny de 2020. Reglament 2020

Reglament de Beques de Col·laboració, aprovat pel Consell de Govern de 8 de juny de 2018. Reglament 2018

Informació règim general de la Seguretat Social dels becaris. regim_ss_ub_2018

Document TA300- Desplaçaments a la Unió Europea, EEE o Suïssa. Els becaris de col·laboració que dins la seva beca estigui contemplada la realització de desplaçaments, han d'omplir el Document TA300 i presentar-lo a la Beques de Col·laboració per la signatura i segell de l'empresa i presentar-lo finalment a la Seguretat Social. T-300

Informació que facilita l'OSSMA per a la informació i formació dels becaris en materia de seguretat, salut i medi ambient.