Ajuts per terceres llengües a l'EIM. Convocatòria

Convocatòria d'ajuts per a fer cursos de terceres llengües a l'Escola d'idiomes Moderns de la UB que permetin assolir els nivells A2 o B1, o els subnivells B2.1 o B2.2 del MECR curs 2018-2019 [+]

Aquesta convocatoria va adreçada a:

  • estudiants de Grau de la Universitat de Barcelona.
  • estudiants de centres adscrits que apliquen preus públics: l'Institut Nacional d'Educació Física de catalunya (INEFC) i l'Insititut de Seguretat de Catalunya.

Els ajuts tenen per objecte de contribuir a les despeses dels cursos d'idiomes dels estudiants de grau, amb la finalitat d'impulsar que aquests assoleixin uns coneixements adequats d'idiomes i que els permetin completar la seva formació acadèmica. Aquests ajuts són complementaris amb els que convoca l'AGAUR per promoure la formació i l'acreditació de les terceres llengües.

L'import dels ajuts, amb l'import màxim que s'estableix per a cada modalitat, estarà destinat a contribuir a la despesa del cost del curs segons es detalla a la taula següent:

Modalitat de curs Nivells EIM Ajut
MODALITAT A
50 hores d'un curs presencial de nivell
Corresponents a la primera part d'un nivell (A2, B1, B2.1, B2.2) 125€
MODALITAT B
50 hores d'un curs presencial de nivell
Corresponents a la segona part d'un nivell (A2, B1, B2.1, B2.2) 125€
MODALITAT C
Cursos presencials de nivell (100 h)
Corresponents als cursos de nivell A2, B1, B2.1, B2.2 250€

MODALITAT D
Cursos acreditació de nivell (40h)

Corresponents als cursos d'acreditació dels nivells A2, B1, B2.1, B2.2 100€

La dotació econòmica màxima de la convocatòria és de 50.000€, en funció dels recursos disponibles del programa bkUB en què s'han habilitat fins un màxim de 300.000€ destinats a cobrir tots els ajuts que es convoquin mitjantçant aquest programa. Aquesta dotació podrà ser ampliada en funció dels resultats de les diferents convocatòries relacionades amb el programa bkUB. Els respectius ajuts es faran efectius durant l’exercici 2019, respectant estrictament l'ordre de puntuació obtinguda i fins l’esgotament de la cobertura màxima, a càrrec de la corresponent partida pressupostària.

Termini de presentació: del 10 de desembre de 2018 al 14 de setembre de 2019