Ajuts per terceres llengües a l'EIM. Sol·licitud

Procediment per sol·licitar l'ajut

  • Emplenar el formulari de la UB, imprimir-lo, signar-lo i entregar-lo a qualsevol registre de la UB. S'haurà de fer constar en la sol·licitud una adreça de correu electrònic per utilitzar-la a efectes de notificacions
  • Una vegada emplenada la sol·licitud, s'ha d'imprimir, signar i lliurar a qualsevol registre de la UB juntament amb la documentació necessària.

 

 

Horaris i adreçes de les diferentes oficines de registre de la UB:

Oficines de Registre UB