Ajuts CONNECTA UB per garantir la connectivitat a Internet i l'ús temporal d'ordinadors portàtils als estudiants de la Universitat de Barcelona. Convocatòria

Bases de la convocatòria programa d'ajuts CONNECTA UB per garantir la connectivitat a Internet i l'ús d'ordinadors portàtils als estudiants de la Universitat de Barcelona amb dificultats econòmiques durant el curs acadèmic 2021-2022 [+]

Objecte:

Aquesta convocatòria té per objecte establir les bases reguladores de la concessió d'ajuts extraordinaris per garantir la connectivitat a Internet i l'ús d'ordinadors portàtils als estudiants de la Universitat de Barcelona amb dificultats econòmiques durant el curs acadèmic 2021-2022, període en què la docència s'imparteix de forma mixta a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.

Dotació econòmica:

El programa d'ajut CONNECTA UB compta amb uns recursos inicials de 200 ordinadors portàtils i 100 targetes SIM.

El programa d'ajuts CONNECTA UB s'obre a la col·laboració del programa de mecenatge establert a aquest efecte [+] adreçat a empreses, institucions i particulars que hi vulguin fer aportacions i que, així, contribueixin a incrementar aquesta dotació inicial i permetin cobrir la llista d'espera, si n'hi hagués.

Termini de presentació del 4 d'octubre de 2021 fins el 15 de juny de 2022