Ajuts econòmics per a estudiants amb mobilitat reduïda que requereixen assistència de terceres persones. Inici.

Es convoquen ajuts adreçats a col·laborar amb les despeses que suposa per a l’alumnat amb mobilitat reduïda que requereix assistència, poder assistir a classe i desenvolupar la seva activitat a la universitat tenint cobertes unes mínimes necessitats bàsiques.