Ajuts econòmics per a estudiants amb mobilitat reduïda que requereixen assistència de terceres persones. Convocatòria

La vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística de conformitat amb les previsions dels Estatuts de la Universitat de Barcelona (UB) i amb data de 15 de setembre de 2017, ha aprovat les bases que hauran de regir la concessió d’ajuts per estudiants amb mobilitat reduïda que requereixen assistència de terceres persones, curs 2017-2018 [+]

Objecte:

L’ajut econòmic és en concepte d’assistència personal, amb la qual cosa els diners hauran de ser destinats a la contractació d’un assistent personal per cobrir les necessitats bàsiques que permetin un millor desenvolupament acadèmic durant els períodes lectius.

La dotació econòmica total dels ajuts és de 10.000 €.

Termini de presentació: del 15 de setembre al 6 d'octubre de 2017