Logo Universitat de Barcelona Departament de Biologia Animal imatge de maquetació
Español English UB imatge de maquetació
imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació imatge de maquetació
imatge de maquetació
DBA
Inici DBA
Directori
imatge de maquetació
Icona d'informació Contacte:Edifici Ramon Margalef
Facultat de Biologia
Universitat de Barcelona

Avinguda Diagonal 643
08028 BarcelonaFax: 93 403 5740

imatge de maquetació
imatge de maquetació
  Humbert Salvadó i Cabré imatge de maquetació
Professor Agregat
Unitat d'Invertebratse-mail: hsalvado@ub.edu

Telèfon: + 34 93 402 1440

 

DOCÈNCIA
   
Assignatures de Llicenciatura
   
Llicenciatura en Biologia  
Zoologia aplicada  
   
Assignatures de Grau
   
Grau de Biologia  
Biologia II  
Biologia d'invertebrats marins  
Zoologia I  
   
Grau de Biotecnologia  
Aqüicultura  
   
Grau de Ciències Ambientals  
Biologia animal aplicada  
   
Grau de Ciències Biomèdiques  
Parasitologia  
   
Assignatures de Màster
   
Màster de l'Aigua  
Aigües residuals  
   
Màster en Biodiversitat  
Pràcticum d'invertebrats  
   
RECERCA
   
Línies de recerca
   
Protozoologia
Biologia i taxonomia de protozous lliures d'aigua dolça. Anàlisi de cultius.
   
Bioindicadors
Ecologia de ciliats, taxonomia de ciliats, protozous i micrometazous de tractament d'aigües residuals. Desenvolupament de tècniques per la gestió de les EDARs.
   
Protozous de les aigües de consum
Diagnòstic, identificació dels protistes presents a les xarxes d'aigües de les edificacions. Desenvolupament de tècniques per la detecció de paràsits i indicadors de contaminació orgànica.
   
Parasitologia de peixos d'interès comercial
Objectiu primordial, l'estudi de les diferents parasitosi produïdes tant per metazous com per organismes protozoaris que poden afectar a diverses famílies de peixos teleostis d'interès per a la piscicultura a casa nostra.
   
Projectes de recerca
   
- XRAq Xarxa de recerca i desenvolupament en aqüicultura de la Generalitat de Catalunya
 
- CGL2008-01393/BOS 2009-20011. . Estudio de la eficacia de la desinfección de las aguas de consumo frente a Legionella spp. libre o como endosimbionte de protozoos aplicando métodos de cultivo y moleculares
 
- CGL2008-02310/BOS 2009-20011. . Estructura de las comunidades de protistas en plantas depuradoras de aguas residuales con sistemas avanzados de eliminación de nutrientes. búsqueda de parámetros biológicos de control del proceso.
 
Col·laboradors
   
Alumnes predoctorals
- Oriol Canals Delgado - ocanalsd@ub.edu
- Joan Casanovas Company
- Rebeca García Sánchez
- Andreu Saura Rebollar
   
Col·laboradors externs
- Pedro Andrés Maíllo Bellón - pmaillo@lycos.es
- Meritxell Mas Aceves - info@hydrolab.es
- Jaume Puigagut Juárez
   

 

 

 

 

 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació
 
imatge de maquetació
imatge de maquetació
imatge de maquetació © Universitat de Barcelona Edició: DBA
Última actualització o validació: 03.04.2012
imatge de maquetació