Logo Universitat de Barcelona Secció de Botànica
Català Español English
        Dept. Bio. Evol, Eco i C. AmbientalsBiologiaUB
Blat
 
Menú
Presentació
Història
Personal
Docència
 
icona d'informació Per a més informació:

Dept. de Biologia Evolutiva, Ecologia i Ciències Ambientals
Facultat de Biologia

Av. Diagonal, 643
08028 Barcelona
Telèfons:
        934 021 465
        934 021 462
Fax:
        934 112 842

 
 

José Manuel Blanco Moreno

José Manuel Blanco Moreno
 
DADES
Nom: José Manuel Blanco Moreno
 

Lector

Correu electrònic:
Web: http://www.ub.edu/agroecologia/
Telèfon: +34 93 403 98 63
Línies:

Ecologia terrestre, Biodiversitat, Espècies arvenses, Anàlisi espacial
Temàtica de recerca:
Estudi dels patrons de diversitat vegetal en paisatges agrícoles mediterranis, en el marc d'una creixent d'intensificació agrícola i en relació amb diferents pràctiques de gestió, i amb especial atenció al contrast entre pràctiques agrícoles convencionals i ecològiques. Anàlisi de les causes i els efectes de determinats patrons en els canvis de les comunitats arvenses (competència amb el cultiu i sensibilitat a herbicides, incidència sobre els components no vegetals dels sistemes agrícoles) i les implicacions per a la gestió i la conservació. Anàlisi espacial de les dades de diversitat.

Projectes actuals o recents:
Investigador: Intensificación agrícola, biodiversidad y funcionamiento de la polinización en la región Mediterránea. Desarrollo de métodos de cultivo respetuosos con el medio ambiente. Ministerio de Economía y Competitividad. Ref. CGL2012-39442. IP: Francisco J. Sans Serra. 2013-2015.

Investigador: La llaurada reduïda i els adobs verds en sistemes herbacis ecològics extensius: l'experiment a llarg termini de Gallecs. Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. AGAUR. Ref. 2012AGEC00027. IP: Francisco J. Sans Serra. 2012-2013.

Investigador: Aportació al coneixement florístic de l'Espai Natural de les Guilleries-Savassona: sector EIN Savassona. 2a fase. Diputació de Barcelona. Servei de Medi Ambient. IP: Aaron Pérez Haase. 2013.

Investigador: Completar l'aportació al coneixement florístic de l'Espai Natural de les Guilleries Savassona: sector de Sant Sadurní d'Osormort. 1era fase. Diputació de Barcelona. Servei de Medi Ambient. IP: Aaron Pérez Haase. 2012-2013.

Investigador: Ecología dels sistemes agrícoles (AGROECOSYSTEMS). (Projectes de recerca per potenciar els grups de recerca consolidats). Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. Ref. 2009SGR1058. IP: Francisco J. Sans Serra. 2009 - 2013.

Investigador: Tilman-Org - Reduced tillage and green manures for sustainable organic cropping. ERA-Net Core-Organic II. (COOPERATION. ERA-NET. 7º Programa Marco ERA-NET Coordination of Research Activities. Unión Europea. IP: Francisco J. Sans Serra. 2011 - 2014.

Publicacions recents

Blanco-Moreno, J.M.; Westerman, P.; Atanackovic, V.; Torra, J. (2013) The spatial distribution of nests of harvester ants (Messor barbarus (L.)) in dryland cereals. Insectes Sociaux (En premsa).

Castells, E.; Morante, M.; Blanco-Moreno, J.M.; Sans, F.X.; Vilatersana, R.; Blasco-Moreno, A. (2013) Reduced seed predation after invasion supports enemy release in a broad biogeographical survey. Oecologia, 173, 1397-1409. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00442-013-2718-4

Sans, F.X.; Armengot, L.; Bassa, M.; Blanco-Moreno, J.M.; Caballero-López, B.; Chamorro, L.; José-María, L. (2013) La intensificación agrícola y la diversidad vegetal en los sistemas cerealistas de secano mediterráneos: implicaciones para la conservación. Ecosistemas, 21, 32-37. http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/view/762
Blanco-Moreno, J.M. (2013) Aplicaciones de las funciones de núcleo en ecología espacial (cap. 7).  In: De la Cruz, M.;  Maestre, F. T. (eds.) Avances en el Análisis Espacial de Datos Ecológicos: Aspectos Metodológicos y Aplicados. ECESPA-Asociación Española de Ecología Terrestre. Móstoles. http://www.bubok.es/libros/225830/Avances-en-el-Analisis-Espacial-de-Datos-Ecologicos-Aspectos-Metodologicos-y-Aplicados
Bassa, M.; Chamorro, L.; José-María, L.; Blanco-Moreno, J.M.; Sans, F.X. (2012). Factors affecting plant species richness in field boundaries in the Mediterranean region. Biodiversity and Conservation, 21, 1101-1114. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs10531-012-0245-y
Caballero-López, B.; Bommarco, R.; Blanco-Moreno, J.M.; Sans, F.X.; Pujade-Villar, J.; Rundlöf, M.; Smith, H.G. (2012). Aphids and their natural enemies are differently affected by habitat features at local and landscape scales. Biological Control, 63, 222-229. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S104996441200076X
Caballero-López, B.; Blanco-Moreno, J.M.; Pérez-Hidalgo, N.; Michelena-Saval, J.M.; Pujade-Villar, J.; Guerrieri, E.; Sánchez-Espigares, J.A.; Sans, F.X. (2012). Weeds, aphids and parasitoid communities benefit differently from organic and conventional cropping of winter cereals. Journal Of Pest Science, 85, 81-88. http://link.springer.com/article/10.1007/s10340-011-0409-7
Galbany-Casals, M.; Carnicero-Capmany, P.; Blanco-Moreno, J.M.; Smissen, R.D. (2012). Morphological and Genetic evidence of contemporary intersectional Hybridisation in Mediterranean Helichrysum (Asteraceae, Gnaphalieae). Plant Biology, 14, 789-800. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1438-8677.2012.00568.x/abstract
Grau, O.; Ninot, J.M.; Blanco-Moreno, J.M.; van Logtestijn, S.P.; Cornelissen, J.H.C.; Callaghan, T.V. (2012). Shrub-tree interactions and environmental changes drive treeline dynamics in the Subarctic. Oikos, 121,1680-1690. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1600-0706.2011.20032.x/abstract
Batriu, E.; Blanco-Moreno, J. M.; Mercadé López, A.; Pérez-Haase, A. (2012)  Aportació al coneixement florístic de les Guilleries i del Collsacabra (Catalunya Oriental), III.  Butlletí de la Institució Catalana d'Història Natural, 76, 147-157. http://www.raco.cat/index.php/ButlletiICHN/article/view/270005/357562
Armengot, L.; José-María, L.; Blanco-Moreno, J.M.; Chamorro, L.; Sans, F.X. (2011). A novel index of land use intensity for organic and conventional farming of Mediterranean cereal fields. Agronomy For Sustainable Development, 31, 699-707. http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs13593-011-0042-0
Armengot, L.; José-María, L.; Blanco-Moreno, J.M.; Romero-Puente, A.; Sans, F.X. (2011). Landscape and land-use effects on weed flora in Mediterranean cereal fields. Agriculture Ecosystems & Environment, 142, 311-317. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880911001915
Galbany-Casals, M.; Blanco-Moreno, J.M.; García-Jacas, N.; Breitwieser, I.; Smissen, R.D. (2011). Genetic variation in Mediterranean Helichrysum italicum (Asteraceae; Gnaphalieae): do disjunct populations of subsp. microphyllum have a common origin?. Plant Biology, 13, 678-687. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1438-8677.2010.00411.x/abstract
José-María, L.; Blanco-Moreno, J.M.; Armengot, L.; Sans, F.X. (2011). How does agricultural intensification modulate changes in plant community composition?. Agriculture Ecosystems & Environment, 145, 1-84. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167880910003518
Caballero, B.; Blanco-Moreno, J.M.; Pujade-Villar, J.; Ventura, D.; Sánchez, J.A.; Sans F.X. (2011) The aerial arthropod community as a descriptor of farming management in arable systems: from a taxonomical to a functional approac. In: Mediterranean Agroecosystems. Nova Science Publishers, Inc., New York. pp: 33-58.

 
 
  © Universitat de Barcelona Edició: Disseny Girona
Última actualització o validació:28.01.2014