Què fem

El portal vol ser un punt de trobada i de suport per al professorat universitari, per compartir i donar a conèixer bones pràctiques docents que facilitin el desenvolupament d'activitats d'ensenyament i aprenentatge en contextos concrets.

Les diferents experiències docents es presenten en reportatges breus, junt amb els seus recursos complementaris, per ajudar al professorat a conèixer noves metodologies docents i instruments. Per facilitar la cerca, cada una de les experiències docents s'ha classificat segons el tipus d'activitat docent o mètode a què fa referència.

Les intervencions docents es tracten no només des del punt de vista teòric sinó també des de la visualització pràctica, incloent informació sobre els problemes relacionats amb la seva implementació i la valoració dels estudiants.