Què pretenem

La finalitat que perseguim amb aquest projecte es:

  • Oferir un ampli ventall de casos pràctics per tota la comunitat universitària.
  • Fer patents diferents realitats i problemàtiques universitàries i, de la mateixa manera, presentar possibles estratègies per a resoldre cadascun dels casos plantejats.
  • Exposar aportacions innovadores dins l'esfera de l'ensenyament superior, d'una manera contrastada, endreçada i sistematitzada.
  • Potenciar la participació del professorat i incentivar la seva col·laboració.
  • Incentivar la col·laboració entre professors de diferents procedències i conèixer altres realitats educatives i experiencials.