L’ús de l’educlick en Histologia

Descripció de la pràctica

Per tal d’avaluar si els estudiants han preparat la pràctica, a l’inici de la sessió han de respondre a les preguntes tipus test que el professor els formula al laboratori a partir de l’ús de l’educlick. Amb aquest sistema el professor rep totes les respostes al moment i els estudiants coneixen la resposta correcta. El professor pot valorar el nivell dels estudiants i dedicar una part del temps a resoldre el dubtes i aclarir conceptes. Després d’aquesta primera fase de respostes es realitza una observació microscòpica individual i finalment un examen grupal en el que s’hauran de cercar sis estructures cel·lulars.

Competències desenvolupades

Competències transversals:

  • Treballar en equip
  • Comunicar-se correctament de manera efectiva
  • Negociació i lideratge

Identificació de problemes lligats a la metodologia

  • Limitacions tècniques de la pròpia aplicació d’educlick
  • El fet de que es puguin dir les respostes entre els companys

Contacte

Beatriz Almolda Ardid
Departament de Biologia Cel·lular, de Fisiologia i d’Immunologia (UAB)
Beatriz.almolda@uab.cat

Categoria Principal Bones (Cat):

Categoria Bones Pràctiques (Cat):