Aplicació de la fisiologia mèdica en situacions reals: un cas d'altitud simulada en cambra hipobàrica

Carregant vídeo...

Descripció de la pràctica

L'objectiu d'aquesta pràctica és entendre com s'aplica la fisiologia per explicar situacions de casos reals, és a dir, aprendre fisiologia des d'un punt vista aplicat. A més d'aprendre continguts, l'alumne aprèn a resoldre i explicar problemes o esdeveniments fisiològics reals, assegurant la integració de part dels coneixements teòrics explicats en l'assignatura.

La metodologia consisteix a presentar un cas real a través d'un vídeo a l'inici de l'assignatura i, a partir dels coneixements adquirits durant el curs, els alumnes han de resoldre i explicar els fenòmens que expliquen el cas presentat. Per demostrar el cas real i perquè els alumnes ho puguin experimentar per ells mateixos, es realitza una pràctica en la cambra hipobàrica.
Per avaluar la utilitat d'aquesta activitat s'inclou una pregunta sobre el cas en l'examen de síntesis i també es passa una qüestionari als estudiants.

Competències desenvolupades

  • Adquisició de coneixements tècnics.
  • Aprendre a resoldre i explicar problemes o esdeveniments reals.

Identificació de problemes lligats a la metodologia

Si la pràctica no entra en l'avaluació de l'assignatura és possible que el cas passi desapercebut i no s'aconsegueixin els objectius.

Instruments i materials complementaris

Contacte

Casimiro Javierre Garcés
Departament de Ciències Fisiològiques
Universitat de Barcelona
cjavierre@ub.edu

Categoria Principal Bones (Cat):

Categoria Bones Pràctiques (Cat):