ABP transversal amb robots a l’Enginyeria Informàtica

Descripció de la pràctica

En aquesta pràctica es presenta un aprenentatge basat en problemes (ABP) que té com a plataforma de treball robots educatius que permetran que l’estudiant integri els coneixements pràctics de hardware i software.

La robòtica ofereix una oportunitat única per treballar en un ABP a nivell de primers cursos d’Enginyeria Informàtica en tant que permet agrupar els coneixements teòrics que es plantegen a les assignatures bàsiques de programació i de fonaments de computadors.

El punt realment important de la pràctica és que els seus continguts s’han dissenyat per l’aprenentatge d’aquestes matèries i no per aprendre robòtica.

Competències desenvolupades

Competències transversals:

  • Treballar en equip
  • Resoldre problemes
  • Aprenentatge autònom

Contacte

Joan Oliver i Malagelada
Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics (UAB)
Joan.oliver@uab.cat

Ricardo Toledo Morales
Departament de Ciències de la Computació (UAB)
Ricardo.toledo@uab.cat

Categoria Principal Bones (Cat):

Categoria Bones Pràctiques (Cat):