Art i tecnologies de la imatge. Màster en producció i recerca artística

Carregant vídeo...

Descripció de la pràctica

En aquesta pràctica es mostra el treball dels alumnes de la línia "Art i Tecnologies de la Imatge" del Màster de Producció i Investigació Artística, fent ènfasis en les estratègies utilitzades pel professorat durant les classes i seminaris i la incidència de les mateixes en l'evolució dels projectes dels estudiants. 

Les metodologies fonamentals son la participació activa en format grup de lectura, anàlisis visual de treballs professionals i dels propis alumnes, seminaris amb artistes i investigadors de l'àmbit, així com tallers i pràctiques amb professionals relacionats amb l'art, el comissariat i la teoria artística i fílmica.

S'avalua dels alumnes la seva capacitat de desenvolupar projectes artístics i teòrics crítics i autogestionats, aplicant les eines i teories proporcionades durant les sessions, seminaris i tallers. Igualment, es valora la seva capacitat de transmetre adequadament el seu procés de treball, compartir-lo i saber dialogar sobre la seva construcció i resultats. 

Competències desenvolupades

Competències transversals:

  • Capacitat d'autogestió
  • Desenvolupament del sentit crític 
  • Interactivitat i fluidesa en la comunicació
  • Treball en equip 

Competències específiques:

  • Desenvolupament d'eines crítiques
  • Comprensió de textos teòrics
  • Anàlisis visual
  • Pràctiques en presentació i debat 
  • Integració de teoria i praxis 

Identificació de problemes lligats a la metodologia

És una metodologia exigent amb els estudiants que dóna resultats irregulars, ja que no tots els estudiants treballen amb la mateixa intensitat ni gestionen els temps de la mateixa forma.

Des del punt de vista docent, la metodologia permet una gestió més lliure i personal dels temps docents, major comunicació amb els estudiants i major llibertat per implementar els seus propis coneixements i experiències professionals, però al mateix temps dificulta i fa més complexa la labor docent. 

Instruments i materials complementaris

Contacte

Maria López Ruido 

Departament de Disseny i Imatge. Edifici Florensa, Despatx 2

Universitat de Barcelona

lopezruido@ub.edu

Categoria Principal Bones (Cat):

Categoria Bones Pràctiques (Cat):