L’aprenentatge basat en la indagació i el codisseny. Experiència aplicada al Grau d’Enginyeria Biomèdica

Carregant vídeo...

 

Descripció de la pràctica

La assignatura s’organitza en dues fases o etapes. En la primera, els continguts son fraccionats en cinc dominis que s’assignen en a cinc grups d’alumnes que es constitueixen aleatòriament. En aquesta fase cada grup ha d’aconseguir recursos d’aprenentatge per construir una wiki que contingui els coneixements específics que s’exigeixen. Els professors faciliten un guió i tutoritzen el procés que dura unes cinc setmanes. En la segona etapa de l’assignatura es refan els grups de forma i manera que cada grup consta com a mínim d’un membre de cadascun dels grups de la primera fase. L’objectiu es que cada grup construeixi un sistema d’informació simulant una organització sanitària que ha de donar resposta a la historia de tres casos clínics diferents.

Els grups corresponen a un Centre d’Atenció Primària, un Hospital, un Centre de Diagnòstic, una Farmàcia i una Asseguradora que suporta econòmicament els costos. Els casos clínics son transversals i tenen activitat directe o indirecte en les cinc organitzacions. Els sistemes d’informació han de garantir la continuïtat assistencial i de la informació que es va generant en el decurs de cada cas.

Competències desenvolupades

Continguts, autoaprenentatge, treball en grup, comunicació, organització i planificació, resolució de problemes, ús de tecnologies digitals

Contacte

Xavier Pastor i Durán
xpastor@ub.edu
Informàtica Mèdica. Hospital Clínic

Categoria Principal Bones (Cat):

Categoria Bones Pràctiques (Cat):