Millorem el rendiment de l’aprenentatge: dubtem, preguntem i treballem per saber

Carregant vídeo...

 

Proposta de classe invertida sense treball previ, de caire constructivista, que incorpora preceptes del coaching educatiu en la relació professor-alumne.

El curs s’organitza al voltant d’una vintena de fulls d’activitat, que demanen la lectura de textos seleccionats, resums dels conceptes més importants, exercicis conceptuals i exercicis d’aplicació. Els alumnes treballen a classe els fulls d’activitat, en grups, i pregunten qualsevol dubte que pugui sorgir, ja sigui de fonament previ, de comprensió conceptual o d’aplicació.

El professor només explica magistralment quan els alumnes manifesten un dubte concret, i aquest és prou comú dins l’aula. Els fulls d’activitat s’entreguen individualment, tantes vegades com calgui en funció de si es detecten errors.

L’avaluació inclou qüestionaris on–line, proves parcials sobre els exercicis d’aplicació, i una autoavaluació del treball fet a classe.

Competències desenvolupades

Adquisició d’hàbits de lectura de textos científics. Identificar els termes nous, o els que no es coneixen, i cercar el seu significat. Preguntar els dubtes aïllant el punt desconegut crític. Resolució d’exercicis havent treballat prèviament els seus fonaments teòrics. Planificació del treball autònom fora de l’aula. Revisió i correcció permanent dels conceptes.

 Identificació de problemes lligats a la metodologia

 Cal millorar que no tots els alumnes s’integren igual, i cal afinar millor el nivell dels qüestionaris on–line.

La resolució de dubtes a classe és utilitzada per alguns per recolzar–se excessivament en els companys. Els qüestionaris on–line s’han d’optimitzar, encara, doncs marquen definitivament el nivell d’exigència del curs.

Instruments i materials complementaris

Fulls activitat (20), Textos Seleccionats (20), Qüestionaris on-line (6): Material disponible al Campus Virtual.

Contacte

Xavier Giménez Font
Departament Química Física. Universitat de Barcelona
xgimenez@ub.edu

Categoria Principal Bones (Cat):

Categoria Bones Pràctiques (Cat):