Pràctiques presencials de l'assignatura d'estadística en el grau de psicologia

Carregant vídeo...

Els estudiants resolen problemes d'Estadística mitjançant equips de treball i de forma pautada i programada a mida que avança la matèria teòrica, de manera que es facilita la comprensió i aplicabilitat dels continguts estadístics i es generalitzen els coneixements.

Descripció de la pràctica

Els estudiants són agrupats en grups de treball d'un màxim de 5 estudiants a partir d'una prova prèvia de coneixements.

Cada setmana reben una classe teòrica i una pràctica presencial. En aquesta segona han d'aplicar el que han vist a la classe teòrica i resoldre en grup un seguit de situacions. Es tracta de resoldre una sèrie de problemes d'Estadística que estan associats a unes dades reals que representen el que habitualment es troba en la recerca aplicada i bàsica en Psicologia.

Els estudiants han de treballar de forma coordinada per poder resoldre adequadament cada problema i al final de cada classe de pràctiques han de fer el report dels seus resultats.

Competències desenvolupades

Aquest tipus d'activitats donen l'oportunitat d'equilibrar rendiments dins el grup classe i faciliten la comprensió i generalització del pensament estadístic.

A més a més, contribueixen a desenvolupar les següents competències transversals: 

  • Aplicació de coneixements a la pràctica.
  • Treball en grup.

Identificació de problemes lligats a la metodologia

  • Cal preparar el material "ad-hoc" per a cada setmana, segons els temes que van apareixent en les classes teòriques i el perfil d'ingrés dels estudiants.
  • Un nombre excessiu d'estudiants pot dificultar la realització d'aquesta pràctica.
  • És important disposar de les instal·lacions adequades per poder treballar problemes en grup.

Instruments i materials complementaris

Contacte

Joan Guàrdia Olmos
Facultat de Psicologia (UB)
jguardia@ub.edu

 

Categoria Principal Bones (Cat):

Categoria Bones Pràctiques (Cat):