Alfabetització digital a Educació Social

Carregant vídeo...

 

Descripció de la pràctica

La pràctica fa referència a l'assignatura "Usos, possibilitats i límits de les TIC a Educació Social", a la manera com està organitzada. Els alumnes treballen de manera semi-presencial, autònomament, i totes les tasques estan plantejades en una web oberta. Set temes inclouen tasques relaciones directament amb l'ús de les TIC i una, que es realitza totalment a distància, és una reflexió sobre la web 2.0.

L'objectiu és que els alumnes aprenguin a utilitzar les TIC tot fent una revisió crítica de les mateixes i dels seus usos en l'educació social. És a dir, que els alumnes per si mateixos coneguin les possibilitats de les TIC i els seus límits i aprenguin a ser més creatius a l'hora d'aplicar-les a l'educació social.

Al llarg de l'assignatura el professor realitza entrevistes de seguiment per avaluar i acreditar que l'alumne ha adquirit els coneixements i habilitats necessaris (avaluació formativa i acreditativa) i per reorientar-lo, si cal, en el seu procés d'aprenentatge. De manera que es va configurant un currículum personalitzat.

Competències desenvolupades

  • Recerca, valoració, selecció i construcció d'informació

  • Ús d'entorns a la web
  • Desenvolupament d'actituds positives enfront les TIC   

  • Esperit d'iniciativa i responsabilitat personal
  • Competències acadèmiques (rigor, precisió terminològica...)

Identificació de problemes lligats a la metodologia

Màxim nombre d'alumnes entre 50 i 60.

Instruments i materials complementaris

Contacte

Antonio Bartolomé Pina
Departament de Didàctica i Organització Educativa
Universitat de Barcelona
abartolome@ub.edu

Categoria Principal Bones (Cat):

Categoria Bones Pràctiques (Cat):