Contacte

Contacte

  • PROJECTE FORCES
  • Secció infantil, primària i secundària
  • IDP-ICE Universitat de Barcelona. Campus Mundet
  • Passeig de la Vall d'Hebron, 171
  • 08035 Barcelona
  • Tel. 934 039 064
  • idp.forces@ub.edu

Abandó del territori? Envelliment i despoblació a àrees rurals.

Què us proposem fer?: 
A partir de dades demogràfiques i treball de camp, us proposem fer un estudi que analitzi l’evolució de les característiques demogràfiques en un cas d’estudi, per tal de veure els impactes sòcio-econòmics de les transformacions de la població. L'estudi pot ser el punt de partida per elaborar propostes que millorin les condicions del territori analitzat.
Descripció de la recerca: 

Des dels inicis del segle XX, els processos d’urbanització i litoralització han estat claus per explicar les actuals pautes de distribució de la població, tant a Catalunya com a Espanya. Com a revers d’aquest situació, moltes àrees d’interior pateixen un procés de despoblament notable.

Després de decennis d’un èxode rural que va deixar exhaustes amplis territoris, el final del segle XX i els primers anys del XXI van pal·liar els efectes d’aquestes tendències regressives, gràcies a uns fluxos migratoris que van capgirar un decreixement intens i persistent en el temps. La crisi econòmica va aturar aquestes dinàmiques i les pèrdues s’han refermat en els darrers anys, portant a una situació crítica molts territoris. L’anàlisi detallada dels canvis demogràfics i de la situació actual pot permetre l’elaboració de propostes per evitar els efectes negatius de l’envelliment i la despoblació en àrees rurals del nostre entorn.

Nombre de treballs de recerca que es poden atendre: 
2
Nom del grup de recerca: 
ANTERRIT
Paraula clau: 
despoblació
envelliment
sostenibilitat social
Categorització: 
Places disponibles
Objectius de Desenvolupament Sostenible: 
4. Educació de qualitat
11.Ciutats i comunitats sostenibles

Dos campus d'Excel·lència Internacional