Instruccions d'ús

Com ho diria recull mots i expressions de l’argot juvenil del català col·loquial. El cercador és bidireccional: tant es pot buscar un mot del català estàndard per obtenir un mot equivalent de l’argot juvenil com es poden cercar paraules i expressions argòtiques i col·loquials per obtenir-ne el significat o un sinònim generacionalment menys marcat. A l’hora d’emprar el cercador, cal tenir en compte les següents pautes i aclariments:

  1. Cada entrada conté una definició el més sintètica possible (o una equivalència sinonímica en els casos en què això és possible) per a cada sentit del mot argòtic, així com un exemple que n’il·lustra l’ús.
  2. Algunes entrades contenen col·locacions, les quals apareixen al final de l’entrada. Es tracta de combinacions lèxiques habituals o expressions lexicalitzades amb el terme de l’entrada que les contenen. Les col·locacions contenen, al seu torn, una definició i un exemple per a cadascuna de les accepcions. 
  3. Cada entrada conté un àudio reproduïble que deixa constància de la pronúncia del mot en català central.
  4. Al final d’algunes entrades hi trobareu suggeriments de mots que pertanyen al mateix camp semàntic o que tenen afinitat quant a significat que la paraula que conté l’entrada. Si cliqueu els mots en negreta, la web us redirigirà a l’entrada del mot seleccionat.
  5. Podreu trobar un llistat de totes les paraules recollides a la pestanya Corpus.
  6. Com ho diria té l’objectiu de descriure l’ús real de la parla col·loquial juvenil. No és, doncs, una eina prescriptiva sinó descriptiva. Com ho diria no pretén depurar la llengua sinó resultar útil com a font de consulta i oferir una imatge del català real que fan servir els joves. 
  7. Com ho diria és un portal que s’actualitza amb regularitat per poder adaptar-se al dinamisme i al canvi constant de la parla dels joves. També s’espera que els visitants del web facin suggeriments per poder ampliar i millorar el corpus lingüístic. Podeu fer-nos arribar els vostres suggeriments a suggeriments@comhodiria.cat.

MÉS BUSCATS

Suggereix un mot

Trobes a faltar algun mot col·loquial juvenil? Envia’ns-el i ens encarreguem de trobar-ne l’equivalència estàndard.