Escenes de la diferència

  1. 11/11/2020
  2. #Seminari / Seminario / Seminar
Del divendres 13 novembre de 2020 al divendres 29 gener de 2021, a les 11:30h

 
Alba Palau Centelles i Oriol López Esteve (CRIC, Universitat de Barcelona) organitzen el seminari de lectures "Escenes de la diferència", adreçat a estudiants de màster.

Prenent com a punt de partida les aportacions teòriques sorgides del postestructuralisme i el feminisme de la diferència, aquest seminari proposa una relectura de la potència d’aquest corpus teòric, per tal de generar una xarxa de noves produccions teoricopràctiques que interroguin l’ús i l’abast de la diferència (sexual) com a pràctica. De quina manera es mobilitza la diferència, en i més enllà dels límits i possibilitats de les pràctiques literàries? La voluntat del seminari és la de recórrer els estudis sobre la diferència per tal de col·locar-los en altres escenes –posar-los en diàleg amb un conjunt de pràctiques no-literàries, com ho serien la performance o la coreografia. El seminari consta de quatre sessions, la darrera de les quals, "La differenza sesuale", comptarà amb la participació d'Elena Laurenzi (Seminari Filosofia i Gènere-ADHUC, Università del Salento).
 
Seminari per invitació. Per a més informació, cal escriure a escenesdeladiferencia@gmail.com.
 
Activitat coorganitzada pel Màster en Construcció i Representació d'Identitats Culturals (CRIC) i ADHUC-Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat.