Skip to main content

Escenes de la diferència

Seminari de lectures

Divendres 13 novembre 2020 a 29 gener 2021

Online
PROGRAMA (146.71 KB)

Alba Palau Centelles i Oriol López Esteve (CRIC, Universitat de Barcelona) organitzen el seminari de lectures "Escenes de la diferència", adreçat a estudiants de màster. Prenent com a punt de partida les aportacions teòriques sorgides del postestructuralisme i el feminisme de la diferència, aquest seminari proposa una relectura de la potència d’aquest corpus teòric, per tal de generar una xarxa de noves produccions teoricopràctiques que interroguin l’ús i l’abast de la diferència (sexual) com a pràctica. De quina manera es mobilitza la diferència, en i més enllà dels límits i possibilitats de les pràctiques literàries? La voluntat del seminari és la de recórrer els estudis sobre la diferència per tal de col·locar-los en altres escenes –posar-los en diàleg amb un conjunt de pràctiques no-literàries, com ho serien la performance o la coreografia. El seminari consta de quatre sessions, la darrera de les quals, "La differenza sesuale", comptarà amb la participació d'Elena Laurenzi (Seminari Filosofia i Gènere-ADHUC, Università del Salento).

Seminari per invitació. Per a més informació, escriure a escenesdeladiferencia@gmail.com.

Coordinació
Alba Palau Centelles,
Oriol López Esteve
Participant(s)
Elena Laurenzi
Organització
ADHUC-Centre de Recerca Teoria, Gènere, Sexualitat;
Seminari Filosofia i Gènere-ADHUC;
Màster en Construcció i Representació d'Identitats Culturals (CRIC);
Càtedra UNESCO Dones, desenvolupament i cultures;
GRC Creació i pensament de les dones (2017 SGR 588)