Dr. Joaquín Prats Cuevas

Doctor en Història Moderna i Catedràtic de la Universitat de Barcelona. Especialitzat en Didàctica de la Història, en l’estudi de sistemes educatius i en la Història de les Universitats.

Actualment, és president de la comissió gestora de l’Ateneu de la Universitat de Barcelona i l’investigador principal d’el Grup de recerca i innovació DHIGECS. És president de l’Agència de Qualitat Universitària de Catalunya (AQU Catalunya) i de la Comissió d’Innovació de l’Institut de Formació Contínua de la Universitat de Barcelona. Durant el període 2005-2008, va ser director-president de el Consell Superior d’Avaluació de el Departament d’Educació. Dins de la seva producció científica destaca el desenvolupament amb diversos equips de treball, multitud de materials didàctics i més de quaranta llibres de text per a educació primària i secundària; el desenvolupament de diverses investigacions històriques que tracten, entre altres temes, sobre les institucions educatives espanyoles, i l’elaboració més de cent publicacions sobre temes de Didàctica de la Història i altres Ciències Socials i sobre Formació de l’Professorat.


Dra. Lydia Sánchez Gómez

Doctora en Filosofia per la Stanford University (Califòrnia, EUA). Especialitzada en la teoria i l’epistemologia de la comunicació i la relació dels mitjans de comunicació amb la democràcia. Actualment és professora agregada en Comunicació Audiovisual a la Facultat de Biblioteconomia i Documentació de la Universitat de Barcelona. És investigadora de el Grup consolidat de Recerca DHIGECS (Didàctica de la Història, la Geografia i altres Ciències Socials), i forma part de el Grup consolidat d’innovació docent GID-CAV (innovació docent en Comunicació audiovisual) i de el Grup d’innovació In-COMAV ( innovació docent en Comunicació i mitjans audiovisuals). Dins de la seva producció científica destaca el seu paper d’investigadora principal en diversos projectes d’investigació. Així com la direcció de diverses tesis doctorals i la coordinació dels treballs final de grau de Comunicació audiovisual.


Dra. Alba Ambròs i Pallarès

Doctora en Ciències de l’Educació, és mestra i filòloga. Especialitzada en la Didàctica de la Llengua i la Literatura (DLL) de l’català i castellà. Les seves línies d’investigació són: la competència en comunicació lingüística i la audiovisual; l’educació mediàtica i la seva didàctica; l’ensenyament actiu d’estratègies de lectura multimodal, i la innovació docent en la formació de professorat.

Actualment, és professora agregada de el departament d’Educació Lingüística i Literària i de Didàctica de les Ciències Experimentals i de la Matemàtica de la facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona. Ha ocupat diversos càrrecs de gestió (cap d’estudis de Grau d’Educació Primària i vicedegana acadèmica de la Facultat de Formació de Professorat des de juliol de l’any 2012 fins a gener de 2015, vicerectora d’Estudiants i Política Lingüística de la UB des de desembre de 2016 fins a juliol de 2017). Des del 2018 coordina el doble itinerari dels graus d’Educació Infantil i Educació Primària de la UB. Ha coordinat i dirigit el Màster oficial de Formació de l’Professorat de Secundària a l’Equador en les seves dues edicions (2015-2019). Té experiència com a formadora de formadors en l’àmbit de la DLL i el de l’educació mediàtica. Ha impartit cursos per al Departament d’Educació de Catalunya i també per al Ministeri d’Educació. Durant 17 anys va ser membre del grup de recerca consolidat Formació Receptora i Anàlisi de Competències (FRAC). Va ser la directora de la revista Aula de secundària de l’editorial Graó des de gener de 2009 fins a desembre de 2017. Des de 2008 fins a 2017 va liderar un grup de treball de l’ICE titulat Aplicació de la Recerca a l’Aula (ARA).  www.ub.edu/aradll


Dra. Carolina Martín Piñol

Doctora en Didàctica de les Ciències Socials i de l’Patrimoni, és llicenciada en Història de l’Art, amb un Màster en Investigació de les Didàctiques Específiques i un Màster en Museografia Interactiva. Especialitzada en museografia interactiva i la didàctica per a la comprensió del patrimoni.

Actualment és professora agregada del Departament de Didàctiques Aplicades de la secció d’Educació Visual i Plàstica de la Universitat de Barcelona. Entre la seva producció científica destaca la seva participació en més d’un centenar de projectes no competitius i d’una vintena de projectes d’investigació competitius. Des de 2006, ha estat molt implicada en l’ensenyament on-line, amb la creació i coordinació del màster Museografia Interactiva (IL3 UB), la col·laboració en el Màster d’Educació i Museus: Patrimoni, Identitat i Mediació Cultural (UM), així com la creació i direcció del Màster on-line en Gestió d’equipaments patrimonials d’ús turístic (CETT UB). Actualment, té un sexenni d’investigació viu (2009-2014) atorgat per l’Agència de la Qualitat Universitària.


Dra. Nayra Llonch Molina

Doctora en Didàctica de les CCSS i el Patrimoni per la Universitat de Barcelona, ​​és llicenciada en Humanitats per la UPF, amb un Màster en Turisme i Mediació Didàctica de l’Patrimoni pel CETT-UB i DEA. Especialitzada en l’educació patrimonial, la museografia, el m-learning, la didàctica de les CCSS, la didàctica de la història, la didàctica de l’objecte i el turisme cultural.

Actualment és professora agregada de el Departament de Didàctiques Específiques de la FEPTS de la UdL. És membre de el grup DHIGECS des 2014, i IP de la filial d’el grup a la UdL. Ha realitzat estades en universitats del Regne Unit, Itàlia, Portugal, Croàcia i els Estats Units. Ha format part de més de 20 projectes d’investigació, ha publicat una quarantena d’articles, més de 30 llibres i capítols de llibre i una vintena de contribucions en actes de congressos. És també codirectora de les revistes Her & Mus. Heritage and Museography i Tourism and Heritage Journal, així com de la Col·lecció de manuals de museística, patrimoni i turisme cultural d’Edicions Trea, i és membre de l’ICOM.


Dra. Concha Fuentes Moreno

Doctora en Ciències de l’Educació i professora de la Universitat de Barcelona. Especialitzada en Didàctica de la Història. EspecialiTzada en Didàctica de la Història.

Actualment és coordinadora de la línia de Doctorat en Didàctica de la Història de el Programa de Doctorat en Didàctica de les Ciències, les Llengües, les Arts i les Humanitats. És secretària de Departament de Didàctiques aplicades de la facultat d’Educació de la Universitat de Barcelona i coordinadora i professora de l’Màster de Formació de Professorat d’Educació Secundària, especialitat Geografia i Història. És membre del grup de recerca DHIGECS i ha participat activament en diverses investigacions competitives sobre l’aprenentatge de la història, la construcció de la consciència ciutadana i les percepcions d’alumnat i professorat. Al seu torn també ha col·laborat en el disseny de propostes curriculars, plans d’estudi, materials didàctics i publicacions sobre temes de didàctica de la Història i sobre formació de professorat.


Dr. Sergio Villanueva Baselga

Doctor Doctor en Informació i Comunicació, és llicenciat en Biotecnologia i Comunicació Audiovisual amb un Màster en & nbsp; Investigació Biomèdica i un altre Màster en Docència Universitària. Especialitzat en els mitjans i el cinema com articuladors, creadors i constituents de les narratives que guien la formació de les identitats col·lectives i els seus efectes en els determinants socials de la salut.

Actualment és professor lector al Departament de Biblioteconomia, Documentació i Comunicació Audiovisual de la Universitat de Barcelona. Ha realitzat estades de recerca a la Universitat de Rostock (Alemanya), la Universitat Aristòtil de Tessalònica (Grècia), la Universitat Carlos III de Madrid i la Universitat de Chicago (EUA), i & nbsp; ha estat investigador postdoctoral a la Fundació La Caixa , a l’empresa BigVan Science ia l’Institut per a la Salut Global de Barcelona (ISGlobal). Els seus trajectòries de recerca i docència combinen la concepció habermasiana de l’esfera pública i el concepte de trauma cultural postulat per Jeffrey C. Alexander.


Dra. Maria Jose Masanet Jorda 

Doctora en Comunicació Social, és llicenciada en Comunicació Audiovisual amb un Màster en Comunicació Social i un Màster en Formació de Professorat. Especialitzada en l’educació mediàtica, l’adolescència i la joventut, els teen series, els transmèdia i la sexualitat i el gènere.

Actualment és Professora Lectora Serra Húnter a la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. Ha guanyat diferents beques competitives com la de Formació de Personal Investigador (FPI-MINECO) i la Juan de la Cierva-Incorporació (MINECO). Ha participat com a Project Manager i investigadora en els projectes internacionals “TRANSGANG” (ERC) i “TRASNLITERACY” (H2020). Actualment és la investigadora responsable de el projecte ‘Mitjana Representations Analysis with Youth Street Organization’ (conveni vinculació a el projecte TRANSGANG-ERC). Ha participat en 12 projectes finançats internacionals i nacionals. Ha estat investigadora visitant a la Loughborough University, la Universitat Central de Veneçuela, la Université Sorbonne Nouvelle Paris 3, al Centre de Liaison de l’Enseignement et donis Médias d’Information i la Ghent University. Ha co-editat el llibre ‘L’Educació Mediàtica a la Universitat Espanyola’ amb Joan Ferrés i ha publicat les seves investigacions en revistes indexades com New Media & amp; Society, Information, Communication & amp; Society, Learning, Mitja & amp; Technology, Journal of Youth Studies o Young, entre d’altres. Ha presentat les seves investigacions en les conferències ICA, IAMCR i ECREA.


Dra. Tània Martínez Gil

Doctora en Didàctica de les Ciències Socials i de l’Patrimoni, és llicenciada en Història amb un Màster en Gestió de l’Patrimoni Cultural. Especialitzada en els espais monumentals de temàtica religiosa, així com el m-learning i els recursos de base digital en el camp de l’educació i la didàctica de la Història.

Actualment és professora lectora del Departament de Didàctiques Aplicades de la Universitat de Barcelona. És membre del grup DHIGECS (2014SGR955-2017SGR426) i ha format part d’altres grups de recerca com DIDPATRI (2009SGR245) en el si de el qual va coordinar nombrosos projectes de museografia i didàctica del patrimoni. És investigadora de diversos projectes competitius (EDU2011-286811; EDU2014-52675-R; EDU2014-51720-REDT; 2013 ACUP 00197; FCT-15-9881; FCT-17-12.153). Dins de la seva producció científica destaca una setantena de treballs en llibres, obres col·lectives i revistes de l’àrea com Iber. Didàctica de les Ciències Socials, Educatio s. XXI, Revista Ensenyament de les Ciències Socials. Revista de Recerca, Her & Mus o Arbor. També ha participat com a ponent i comunicant en una cinquantena de congressos científics. Així mateix és membre del consell de redacció de la revista Her & Mus (Heritage & Museography) i editora de la revista Panta Rei, revista digital de ciència i didàctica de la història.


Dra. Laia Coma Quintana

Doctora en Didàctica de les Ciències Socials i del Patrimoni, és llicenciada en Pedagogia. Especialitzada en l’elaboració de projectes educatius i materials didàctics relacionats amb el patrimoni, material i immaterial, per a museus i institucions turístic-patrimonials. Actualment, és professora associada de el Departament de Didàctiques Aplicades de la Universitat de Barcelona i Tècnica al Servei Educatiu de Memorial Democràtic.

Des del 2008 ha complementat la seva activitat docent presencial amb la formació online, compaginant la docència amb la gestió i direcció de Màsters i Postgraus relacionats amb el patrimoni cultural (IL3-UB, Universitat de Múrcia i Campus CETT-UB).
Dins de la seva producció científica destaquen més d’una vuitantena de treballs en llibres, obres col·lectives i revistes de l’àrea, al voltant de la didàctica del patrimoni, el turisme educatiu, el concepte de “Ciutats educadores”, i de les noves tecnologies aplicades a l’educació patrimonial (mobile learning). Ha estat assessora experta en educació patrimonial per a l’Ajuntament de Barcelona i l’Associació Internacional de Ciutats Educadores (AICE) en diverses projectes i grups de treball (2009-2011; 2011-2013; 2016-2018).


Dra. Ilaria Bellatti

Doctora en Didàctica de les Ciències Socials, les Llengües, les Arts i les Humanitats. Especialitzada en la Didàctica de la Història i en la formació inicial de professorat en diferents àmbits de les ciències socials i de les arts.

Actualment és professora associada de la Univesitat de Barcelona. És membre investigador de el Grup DHIGECS des de l’any 2009. Ha elaborat, amb diversos equips de treball, materials didàctics per a l’ensenyament de la història en l’educació primària i secundària; ha desenvolupat diverses investigacions en l’àmbit de la didàctica de les ciències socials; i la seva línia de perquisició se centra en anàlisi de contingut dels llibres de text i l’estudi de la construcció de les identitats socials i culturals de docents i estudiants per a l’ensenyament i l’aprenentatge de la història, l’alfabetització mediàtica, les arts i la ciutadania des d’un enfocament soci / cultural crític. Entre els seus projectes d’innovació docent l’ús de la dramatització i de les arts escèniques per a l’ensenyament i l’aprenentatge disciplinar. 


Dra. Isidora Sáez-Rosenkranz

Doctora en Didàctica de les Ciències Socials i de l’Patrimoni per la Universitat de Barcelona, ​​és llicenciada en Història amb un Màster en Estudis Llatinoamericans (Universitat de Xile) i un Màster en Recerca en Didàctica, formació i avaluació educativa (UB). Especialitzada en els llibres de text en societats post transicionals en perspectiva comparada, amb especial èmfasi en l’ensenyament i aprenentatge de la ciutadania, la memòria i la història recent.

Actualment és professora associada de la Universitat de Barcelona i professora de la UNIR. Ha estat professora d’Història i ciències socials en educació primària, secundària i batxillerat.
En els últims anys, ha participat en diversos projectes d’investigació associats a la didàctica de les ciències socials, la formació en ciutadania, la memòria històrica i el mètode científic a les aules. També ha participat en projectes d’innovació docent en el camp de la didàctica de les ciències socials, associats a l’avaluació d’aprenentatges i la pràctica reflexiva com a eina de transformació de l’exercici docent.


Dra. Nuria Gil Duran

Doctora en Història de l’Art (URV), és llicenciada en Geografia i Història, especialitat Història de l’Art (UB), amb un Màster Oficial Europeu Estudis Culturals Mediterranis (URV) i un Postgrau de Gestió d’Entitats Culturals.

Actualment és professora associada de el Departament d’Història i Història de l’Art de la URV, coordinadora i professora de Didàctica de les Ciències Socials a Educació Infantil i Primària.  És membre de el Grup DHIGECS de la UB des de 2015 i Membre de Red14. Col·laboradora de el Grup GREPAI de la UdG. És responsable de Campus Extens de la URV al Campus Terres de l’Ebre. Directora de la Col·lecció de publicacions CTE de la URV. Membre ICOMOS. Membre de el Consell Assessor del Museu de Tortosa. Ha realitzat diverses estades a França, a les Universitats de París Sorbona, Nantes i Montpeller, presentant resultats de les seves principals línies d’investigació i experiències i projectes innovadors sobre patrimoni, art contemporani, didàctica, ciutadania i memòria històrica. És investigadora de diversos projectes competitius R + D i autora d’articles científics presentats en nombrosos congressos internacionals, així com de llibres i materials didàctics. Com Gestora Cultural realitza projectes museològics, informes d’assessoria cultural i comissariat d’exposicions amb una especial mirada a l’escultura. Acreditada per AQU i ANECA.


Dr. Josué Molina Neira

Doctor en Didàctica de les Ciències Socials i de l’Patrimoni per la Universitat de Barcelona, ​​és llicenciat en Antropologia Social i Cultural (UAB, amb premi extraordinari de titulació) amb un Màster en Ciutadania i Drets Humans: Ètica i Política i un altre Màster en Formació de l’ professorat de Secundària Obligatòria i Batxillerat. Especialitzat en la Formació per a la Ciutadania Crítica, les relacions entre el Disseny i la Sociologia, així com l’ètica i la metodologia d’investigació. És membre del grup de recerca DHIGECS des de 2012, incorporant-se amb una beca-predoctoral FI-DGR, co-finançada per la Generalitat de Catalunya i el Fons Social Europeu. Es Doctora en el 2016 amb «Cum Laude» i obté el Premi extraordinari de Doctorat per la seva tesi: «L’Educació per a la Ciutadania Democràtica a les aules d’Educació Secundària Obligatòria: configuració de les idees i actituds sociopolítiques i interculturals de l’alumnat de Catalunya».


Dr. Hibai López González

Doctor en Comunicació Pública per la Universitat Pompeu Fabra. S’especialitza en alfabetització en jocs d’atzar i l’impacte que la publicitat i comunicació comercial d’aquests tipus de productes tenen al comportament de les persones que hi juguen.

Actualment és Professor Lector Serra Húnter a la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona (UB). Va doctorar-se l’any 2015 amb una tesi sobre periodisme esportiu. Investigador postdoctoral al International Gaming Research Unit de la Nottingham Trent University al Regne Unit (2016-2018) i al departament de Psicologia de la Universitat de Deusto (2018-2019). Va ser investigador Beatriu de Pinós de l’AGAUR al Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), a la Unitat de Conductes Adictives de l’Hospital Universitari de Bellvitge, des de 2019 fins a incorporar-se a la UB. Ha participat en nombrosos projectes de recerca a diferents institucions, la majoria des de 2015 al voltant de la influència de la publicitat i la comunicació comercial en les conductes patològiques de les persones que juguen a jocs d’atzar i apostes esportives. Ha publicat en journals com ara el Journal of Gambling Studies, Journal of Behavioral Addictions, Communciation & Sport, Frontiers in Psychiatry, PLOS One, Information, Communication, & Society i Social Science Computer Review. La seva recerca ha influït en els esborranys de la llei del Parlament espanyol sobre publicitat de jocs d’atzar.


Ldo. Joan Miquel Albert Tarragona

Catedràtic d’ensenyament secundari, és llicenciat en Geografia i Història. Especialitzat en Didàctica de Geografia i Història a secundària, especialment en l’estudi de la incorporació de les tecnologies digitals en el procés d’ensenyament i aprenentatge de la Geografia i de la Història. Actualment és professora associat de la Universitat de Barcelona en el Màster de Geografia i Història de secundària i coordina el seminari de professorat de el grup DHIGECS. Així mateix és assessor tècnic docent al Servei de Currículum de l’ESO i Batxillerat de el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. Durant el període 2006-2018 ha estat tècnic docent en els portals educatius de l’Àrea TAC de el Departament d’Educació, encarregant-se de l’àmbit de Ciències Socials. És membre i coordinador de diversos grups de professorat: de el grup ICSVO (Internet i Ciències Socials a Vallès Oriental), de el grup ABP i Ciències Socials i de el grup DEMD (Exili, Deportació i Holocaust). La seva activitat actual abasta l’estudi de l’actualització tecnològica digital a secundària, la formació de professorat en l’apartat de “currículum i avaluació competencial” des de l’àmbit social i la investigació de didàctica sobre memòria democràtica i el seu tractament en les activitats curriculars d’ESO i Batxillerat.


Lda. Elvira Barriga-Ubed

Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració, cursa el Programa de Doctorat de Didàctica de les Ciències Socials, les Matemàtiques, les Humanitats i les Arts.

Actualment és professora associada de la Universitat de Barcelona i tècnica especialitzada en el Màster de Formació de Professorat d’Equador (UB) . Forma part de el Grup d’Investigació DHIGECS (Didàctica de la Història, la Geografia i Altres Ciències Socials: REF. 2017SGR426) des de 2013 i és investigadora principal d’un petit projecte d’innovació docent titulat: Ús actiu dels mitjans audiovisuals i xarxes socials per a comprendre la construcció d’estereotips de gènere amb l’alumnat de formació de professorat (2017PID-UB / 035), finançat per l’entitat de la Universitat de Barcelona. Des de fa tres anys es forma en perspectiva de gènere per a la investigació i la docència. Malgrat la seva curta trajectòria en recerca, ha tingut l’oportunitat de formar part d’una varietat de projectes competitius (Recercaixa 2013 ACUP 000185; R + D + I 2013 37909; R + D + I 65621; REDICE 2018 2040; 2017PID-UB / 038) dels quals ha pogut extreure publicacions científiques i materials didàctics per a la millora de l’aprenentatge en matèria de ciències socials, per a adolescents i formació de professorat.


Lda. Judit Sabido-Codina

Graduada en Història amb menció en Història Contemporània (UAB), cursa el Programa de Doctorat de Didàctica de les Ciències Socials, les Matemàtiques, les Humanitats i les Arts. Posseeix un Màster en Formació de Professorat en l’especialitat de Geografia i Història (UB) i un Màster en Docència Universitària (ICE-UB). Especialitzada en el pensament històric i la significació històrica en els patrimonis alimentaris.

Actualment és professora associada de la Universitat de Vic- Universitat Central de Catalunya i Tècnica en recerca de el grup DIHGECS. Forma part del grup de recerca i innovació consolidat i finançat DHIGECS (2017-SGR-426) – (GINDO-UB / 161). Participa en diversos projectes d’investigació relacionats amb el patrimoni, la ciutadania i el mètode en investigació (REDICE18-2040 / FCT-17-12.153 / EDU2015-65621-C3-3-R). Ha guanyat una beca APIF per Investigadors Predoctorals de la Universitat de Barcelona i ha realitzat estades de recerca a la Universitat Central de l’Equador (Quito, Equador), el Georg Eckert Institut Leibniz-Institut für internationale Schulbuchforschung (Braunschweig, Alemanya) i en el grup d’investigació de Biopoética, semiòtica cognitiva i neuroestètica de Universitat de les Palmes de Gran Canàries (las Palmas de Gran Canàries, Espanya).


Ldo. Daniel Hurtado Torres

Llicenciat en Història amb un Formació de Professorat de Secundària obligatòria i batxillerat, formació professional i ensenyament d’idiomes, i Postgrau en Guió de cinema i televisió per la Universitat de Barcelona. Amb formació complementària en Belles Arts i Realització Audiovisual, cursa actualment el programa de doctorat en Didàctica de les Ciències, les Llengües, les Arts i les Humanitats; així com el Cicle Formatiu de Grau Superior en Animació 3D, jocs i entorns interactius. Especialitzat en la Gamificació, el disseny de jocs i les noves tecnologies.

Actualment és professor associat del Departament d’Informàtica i Enginyeria Industrial a l’Escola Politècnica Superior de l’Universitat de Lleida, i professor a l’Escola Superior de Disseny (ESDi). Beneficiari d’una beca FPI, és membre del grup d’investigació DHiGeCs des del 2017 i de la Red Española de Excelencia de I+D+i y Ciencia en Videojuegos (RIDIVI) des del 2019. Les seves línies d’investigació es centren en la Gamificació, el disseny de jocs, la realitat virtual i el disseny narratiu.


Lda. Verónica Parisi Moreno

Graduada en Educació Primària amb menció en llengua estrangera per la Universitat de Lleida (UdL), titulació per la qual va obtenir premi extraordinari, amb un Màster en Educació i Museus: Patrimoni, Identitat i Mediació cultural per la Universitat de Múrcia. Especialitzada entorn a la formació inicial de mestres, l’educació patrimonial, la didàctica de l’objecte, l’alfabetització (de tipus informacional, multimèdia i transmèdia) i la innovació docent. Els seus estudis se centren en l’anàlisi i aplicacions pràctiques de l’binomi biblioteca escolar-museu escolar. Anualment coorganitza jornades i seminaris al voltant de Educació i Patrimoni, i, des de 2015, és editora i secretària científica de la revista Her & amp; Mus. Heritage and Museography.

Actualment, és Personal Docent Investigador de la UdL i compagina la seva investigació amb la docència en formació inicial de mestres, impartint diverses assignatures relacionades amb l’ensenyament-aprenentatge a través dels museus i el patrimoni. En 2016 va col·laborar amb el Servei Educatiu de al Museu de Lleida i va ser contractada per la Universitat de Barcelona com a responsable de la fase d’implementació de el projecte de el grup DHIGECS «La ciència que no s’aprèn a la Xarxa. Apropar el mètode científic a les aules de secundària »(FCT-15-9881, FECYT). En 2016-2017 va impartir classes de didàctica de les Ciències Socials com a professora associada a la UdL. Després de ser-li concedida una beca FI-DGR 2017 de la Generalitat de Catalunya va passar a formar part de el Grup DHIGECS.


Gda. Marina Sánchez Hostalot

Mestra d’Educació Infantil per la Universitat de Barcelona, ​​es va unir a el grup de recerca consolidat i finançat DHIGECS, al 2019, amb una beca de col·laboració per la Universitat de Barcelona.