GENDIMS (Gender Perspective in Information and Media Studies) és una iniciativa que neix del professorat dels diferents estudis de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona. L’objectiu principal és incorporar la perspectiva de gènere i LGBTI+ a la docència dels estudis de comunicació i gestió de la informació de la Facultat

El context actual en què la perspectiva de gènere i LGBTI+ ha esdevingut una línia estratègica, tant en el sistema universitari català en general com de la UB i de la FIMA en particular, ens porta a fer una aposta urgent i decidida per incorporar-la a la docència. Per fer-ho, dissenyem i portem a terme diferents projectes de recerca i acció docent que afavoreixin la reflexió crítica i, sobretot, promoguin la transformació social des de les aules.

Actualment, GENDIMS compta amb dos projectes finançats: 

  • GENDIMS (Gender Perspective in Information and Media Studies): anàlisi i proposta. Finançament: Convocatòria REDICE-20. 2020-2021
  • Incorporant la Perspectiva de Gènere i LGBTI+ a la Docència de la FIMA. Finançament: Convocatòria CRICC. 2020-2021

Aquestes investigacions s’han dissenyat per ser aplicades als dos graus que s’imparteixen a la FIMA: Comunicació Audiovisual (CAV) i Gestió d’Informació i Documentació Digital (GIDD). I tenen dos objectius generals: d’una banda, aprofundir en el coneixement, percepció i avaluació que la comunitat universitària (professorat i estudiantat) fa de la incorporació i la presència de la perspectiva de gènere i LGBTI+ a la docència dels estudis de grau de la FIMA i, de l’altra, fomentar la incorporació d’aquestes perspectives a les assignatures dels graus de CAV i GIDD a través del disseny i desenvolupament d’instruments i materials docents conjuntament amb el professorat.