GendIMS (Gender Perspective in Information and Media Studies) és una iniciativa que neix del professorat de la Facultat d’Informació i Mitjans Audiovisuals (FIMA) de la Universitat de Barcelona l’any 2020 i que és reconegut con a Grup d’Innovació Docent pel programa RIMDA de la Universitat de Barcelona al juliol del 2022. L’objectiu principal és incorporar la perspectiva de gènere i LGBTI+ a la recerca i a la docència de la FIMA. Per fer-ho, construïm una comunitat de professorat i investigadores que creen projectes de recerca i docència, col·laboren i es donen suport en el seu dia a dia acadèmic.

Tot això es situa en el context actual en què les perspectives de gènere i LGBTI+ han esdevingut una línia estratègica, tant en el sistema universitari català en general com de la UB i de la FIMA en particular. Des de GendIMS fem una aposta urgent i decidida per incorporar aquestes perspectives tant a la recerca com a la docència i, per fer-ho, dissenyem i portem a terme diferents projectes que afavoreixen la reflexió i actitud crítica i, sobretot, promouen la transformació social. El nostre objectiu final és aprofundir en l’estudi i la reflexió al voltant del gènere i les sexualitats en els àmbits de la informació, la comunicació i la cultura. És per això que posem l’accent en les relacions de poder i violència que es poden establir en aquests entorns i dediquem una especial atenció a les diferències i a la diversitat.

Actualment, GendIMS compta amb cuatre projectes finançats actius:

  • Gender Perspective Mentoring Program in Information & Media Studies (GEMPIMS). Finançament: Programa de Recerca en Docència Universitària. REDICE-22. Universitat de Barcelona. 2022-23.
  • Women and Wikipedia (W&W): Analysis of the gender gap in the co-production of knowledge in the Wikipedias of Spain. Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación. Convocatoria 2020. Proyectos de I+D+I. 2021-2024.

També comptem amb finançament per la realització d’una activitat de difusió:

Més de 15 professores i professors de la FIMA partipem en aquestes recerques, conjuntament amb professorat d’altres facultats de la UB, com la Facultat d’Educació. També hi participa professorat d’altres universitats com la Universitat Oberta de Catalunya, la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universidad Internacional de Valencia. A més, col·laborem amb diferents entitats i institucions com Dones Visuals, La Bonne, el Centre Jove d’Atenció a les Sexualitats (CJAS), el Consell de la Joventut de Barcelona (CJB) i el Consell Nacional de Joventut de Barcelona (CNJB).

Per tant, amb GendIMS creem una comunitat que col·labora per construir un món més inclusiu i divers.