Lectura de tesi doctoral, per Eugeni Osàcar

 

 Títol:

La imagen turística de Barcelona a través de las películas inernacionales

Directors:

Dr. Joan Santacana

Dra. Nayra Llonch

Tribunal:

President: Dr. Joaquim Prats

Secretari: Dr. Joan Manuel del Pozo

Vocal: Dra. Mª Pilar Rivero

Doctorand:

Eugeni Osàcar Marzal

 

 

tesi eugeni 1Moment de la lectura de la tesi

 

Eugeni Osàcar va fer la lectura de la seva tesi doctoral el dia 14 de maig de 2016. La imatge que una persona té d'un destí és un aspecte clau en el moment d'escollir el lloc per les vacances. Per tant, els organismes responsables de la gestió i la promoció tenen entre les seves prioritats estratègiques definir i comunicar una imatge de marca que els permeti posicionar-se de la millor manera possible. A més, des de principis del segle XXI la majoria de les destinacions turístiques urbanes han comprovat la importància que poden tenir els llargmetratges i les sèries a l'hora de potenciar una imatge de marca entre el seu públic potencial.

 

tesi eugeni 1El doctorand amb els membres del tribunal

 

Així doncs, aquesta investigació s'ha basat en aprofundir en el triangle format pel turisme, el cinema i la ciutat, a partir de l'anàlisi, la comparació i la valoració de la imatge turística de Barcelona percebuda en els mercats emissors i la imatge emesa per 45 pel·lícules internacionals filmades a la ciutat. El marc tècnic conceptual i l'estat de la qüestió s'han desenvolupat en base a quarte grans temes que configuren l'objecte d'estudi: la imatge turística de les destinacions, la rellevància del patrimoni cultural en el desenvolupament turístic d'un territori, el binomi turisme i cinema com element clau de màrqueting de les destinacions turístiques i, finalment, la relació entre Barcelona i el turisme.

 

tesi eugeni 2

Els membres del tribunal

 

Com a principal conclusió de la investigació es pot remarcar que la imatge emesa de Barcelona en les películes internacionals coincideix fonamentalment amb la imatge percebuda de la ciutat en els mercats turístics emissors, així com com l'estratègia de posicionament definida en el Pla Estratègic de Turisme de la Ciutat de Barcelona 2015. Es tracta, doncs, de la projecció d'una imatge bàsicament positiva. La majoria de les pel·lícules analitzades presenten una ciutat moderna i oberta, amb un alt component de cultura, patrimoni artístic i arquitectura, així com un espai urbà romantic i amb encant, generalment asolellat i amb la presència del mar.