EL GRUP DHIGECS RENOVA EN LA CATEGORIA DE CONSOLIDAT I FINANÇAT

grup 4 800-450

El 25 de gener de 2018 la comissió de selecció de la convocatòria d’ajuts per donar suport a les activitats dels grups de recerca (SGR) va emetre la resolució provisional on s'inclou al grup DHIGECS a l' "ANNEX 1: Grups de Recerca Reconeguts i Finançats per la Generalitat de Catalunya 2017-2019”.

¡Continuem com a grup consolidat i finançat per la Generalitat de Catalunya!

Es pot veure el resultat de la feina feta al llarg del període anterior, que ha suposat mes de 20 tesis doctorals, més de 250 publicacions en revistes o llibres  i  8 projectes de recerca competitius.