• Els màsters:

  El grup DHIGECS  ha promogut i participa en els següents màsters:

  Màster de Professorat en Secundaris, geografia e Història de la Universitat de Barcelona.

  Màster en Gestió del patrimoni Cultural. De la Universitat de Barcelona

  Màster en Gestió Turística del Patrimoni cultural i natural, en el CETT de la Universitat de Barcelona.

  Màster en Educació Interdisciplinària de les Arts de la Universitat de Barcelona.

  Máster Internacional de Patrimonio mundial y proyectos culturales para el Desarrollo de las Universidades de Barcelona y Turín con la OIT.

  Máster en Educación y Museos de la Universidad de Múrcia.

   

  • Els estudis de grau

  El grup DHIGECS  participa en els següents estudis de Grau:

  Grau de Mestres en  Educació Infantil i Primària

  Grau de Comunicació Audiovisual

  • Els cursos on line

  Màster en Gestió d’ Equipaments culturals d’ us turístic en el CETT de la Universitat de Barcelona.

  Màster  en “Arqueologia y Patrimonio Virtual de la SEAV”.