Academic staff

Dr. Francesc Sabater

francesc sabater [320x200]

dades de contacte

 

càrrecs:

Director del Departament d'Ecologia

professor titular d'Ecologia

Director del Centre de Recerca d’Alta Muntanya (CRAM-Vielha) des del 2002.

Subdirector de la “Unidad Asociada de Limnología” amb el CSIC i la Universitat de Barcelona.

Breu Descripció:

És doctor en Biologia. Actualment es Professor Titular d’Ecologia i de Limnologia a la Universitat de Barcelona des del 1992. Els seus interessos científics es centren en la biogeoquímica dels ecosistemes aquàtics i en el processat de la matèria orgànica dissolta en ecosistemes fluvials. Es co-fundador de la “Unitat Associada de Limnologia”, on forma part del grup de biogeoquímica fluvial de la Unidad Asociada de Limnología entre el Centre d’Estudis Avançats de Blanes (CEAB-CSIC) i el Departament d’Ecologia. Actualment també forma part d’un grup de recerca consolidat de la Generalitat de Catalunya: Ecologia dels Canvis Ambientals sota la direcció del Dr Jordi Catalan del CSIC.

Bona part de la seva recerca ha anat lligada en l’anàlisi i modelització de la dinàmica de nutrients en conques fluvials, tant en l’àmbit dels processos que es donen al llarg del curs fluvial com de les emissions procedents de la conca. Concretament aquests estudis sobre dinàmica de nutrients es relacionen amb la hidromorfologia fluvial, els quals tenen un interès aplicat en restauració fluvial. També centra els seus estudis en l’anàlisi de las respostes geoquímiques i en el paper del bosc de ribera en funció de les crescudes i dels usos del territori a nivell de tota una conca hidrogràfica. Els resultats d’aquesta recerca també són d’interès per a la gestió fluvial. En aquests darrers anys ha estat coordinant un projecte Europeu STREAMES, juntament amb el seu equip de col•laboradors de la UB i del CSIC, on el seu objectiu primordial fou desenvolupar un Sistema de Suport a la Decisió Ambiental que incorporés un Sistema Expert que servís d’ajuda per a la gestió de trams fluvials. En la actualitat porta publicats mes de 70 articles en revistes científiques de reconegut prestigi.

Actualment la seva recerca es centra bàsicament en:

 1. la modelització de la dinàmica de nutrients en sistemes fluvials mediterranis,
 2. l’avaluació de la capacitat de retenció de nitrats per part del bosc de ribera.
 3. l’aplicació de Models d’emissions de nutrients en conques hidrogràfiques (MONERIS, INCA) aplicats a afluents de La Tordera (Catalunya).
 4. el desenvolupament d’un sistema de Soport a la Desició Ambiental per a la gestió de trams fluvials ( EDSS- STREAMES). Per més informació consultar la Web: http://www.pcb.ub.es/streames/.


Ha participat i continua en actiu en nombrosos projectes de recerca Europeus, Estatals i Nacionals (veure més avall a participació en projectes vius).

 

Publicacionsamunt

 
Darrers articles científics en revistes incloses en el Science Citation Index
 • Bernal, S., A. Lupon, M. Ribot, F. Sabater, and E. Martí. 2015. Riparian and in-stream controls on nutrient concentrations along a headwaterforested stream. Biogeosciences. 12: 1941–1954.
 • Lupon, A., E. Martí, F. Sabater, and S. Bernal. 2015. Green light: the spatio-temporal pattern of gross primary production controls nitrogen uptake in a headwater forested stream. Ecology. DOI: 10.1890/14-2296.1.
 • Lupon, A., F. Sabater, and S. Bernal. 2015. Contribution of soil nitrogen mineralization and nitrification pulses to soil nitrogen availability in thee Mediterranean forests. European Journal of soil Science (in review).
 • Lupon, A., Stefan Gerber, F. Sabater, and S. Bernal. 2015. Climate response of the soil nitrogen cycle in three forest types of a headwater Mediterranean catchment. Journal of Geophysical Research: Biogeosciences. 120: 859-875. DOI: 10.1002/2014JG002791
 • Ribot, M., D. von Schiller, F. Sabater, and E. Martí. 2015. Biofilm growth and nitrogen uptake responses to increases in nitrateand ammonium availability. AquaticSciences. 77: 695-707.

Projectes en actiu amunt

 • Análisis integrado de los flujos de carbono en cuencas de los Andes Australes de Ecuador (ECUAFLUX). PI: Carlos A. Gracia (Universitat de Barcelona).. Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) de Ecuadory la Universidad de Cuenca (UC).
 • Proyecto piloto de restauración para paliar los efectos de vertido de las EDAR (Depuradoras de Aguas Residuales) en ríos intermitentes. (01/01/2015 - 18/12/2017). PI: Francesc Sabater Comas (Universitat de Barcelona). FBBA - Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA).
 • Mejora de la gestión de recursos hídricos en cuencas mediterráneas con elevada demanda y escasez de agua, bajo la perspectiva de Una Sola Salud (MEDSOUL). (19/12/2014 - 31/12/2018). CGL2014-59977-C3-1-R. PI: Santiago SabateJorba (Universitat de Barcelona). MCOC - Ministerio de Economia y Competitividad.
 • Managing the effects of multiple stressors on aquatic ecosystems under water scarcity (GLOBAQUA) (01/02/2014 - 31/01/2019). PI: Maria Isabel Muñoz Gracia(Universitat de Barcelona). EUUN - Unió Europea.
 • Ecohydrological interfaces as criticalhotspotsfortransformations of ecosystemexchangefluxes and biogeochemicalcycling (INTERFACES). Marie Curie Initial Training Networks (Multipartner-ITN), Programa FP7-PEOPLE-2013-ITN. PI: Dr. S. Krause (University of Birmingham, UK).

Enllaços d'interès amunt

Si detecteu algun error o voleu actualitzar la informació poseu-vos en contacte amb nosaltres icono mail