Eleccions sindicals 2021 Personal docent i investigador i personal d'administració i servei

Comitè d'empresa PDI laboral - Eleccions sindicals 2021

Punt de suport al votant

L'horari d'atenció és del 16 al 18 de juny, de 9.00 a 20.00 h