Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
Logo Universitat de Barcelona Imatge de diagramació
 

Àrea de Finances

Inici UB Imatge de diagramació
Imatge de diagramació
Gestió Econòmica- ATENEA-ECOFIN Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  Imatge de diagramació Imatge de diagramació

 

 
 

 

FORMULARIS I DOCUMENTS COMPTABLES
Formulari instrucció DACI
31/01/2022
Formulari informe de proposta de modificació pressupostària
26/01/2022
Formulari informe reconeixement de deute d'exercicis anteriors
26/01/2022
Certificat de donacions (actualitzat 23/11/21)
23/11/2021
Formulari d'Aprovació de Crèdit Plurianual Gerent (actualitzat 17/09/2019)
17/09/2019
Model word emplenable d’Informe justificatiu menor  RN i RL (actualitzat)
06/07/2018
Model word emplenable d’Informe justificatiu menor no RN ni RL (actualitzat)
06/07/2018
Sol·licitud de llicència d'usuari Atenea-Ecofin (actualitzat)
19/01/2019
Formulari de contractació de personal amb recuperació del cost posterior amb finançament extern "Formulari nou"
22/06/2017

Formulari sol·licitud Viatges:
(SV/AG) Sol·licitud de viatges Agència
(
SV/UB) Tramitació de dietes i rescabalament de despeses (formulari intern UB)
(SV/IG) Inscripció a Congressos

26/05/2017
Formulari de sol·licitud de factura per matrícules de màsters, postgraus i altres cursos propis de la UB
22/09/2016
Formulari Informe Proposta Despeses Plurianuals i Despesa Corrent Superior a 300.000€
02/06/2016
Formulari Alta Creditor
26/01/2016
Sol·licitud de pagament de col·laboracions puntuals a becaris de col·laboració
28/05/2014
Manual d'Incorporació de romanents de partides genèriques dels capítols VI i VII provinents de l’exercici 2012
18/02/2013
Sol·licitud obertura compte corrent Màsters o Postgraus Propis
15/04/2012
Canvi de signatures dels comptes corrents
27/03/2012
Obertura compte corrent
27/03/2012
Formulari de Despeses a justificar
27/03/2012
Formulari de Bestretes a proveïdors
27/03/2012
Obertura nou projecte usuari
14/10/2011
Petició obertura de partides pressupostàries
14/10/2011
Canviar el responsable de projecte o centre de cost
14/10/2011
Obertura nou projecte afectat
14/10/2011
Petició obertura projecte i traspàs a partides pressupostàries
14/10/2011
Sol·licitud de traspàs de l'acte informàtic d'aprovació dels documents comptables
14/10/2011
Formulari de sol·licitud Canvi de Venciment
21/07/2011
Quadres Explicatius Impostos i creditors
12/07/2011

Formulari documents període aturada (full excel)

06/07/2011

 

 

 
Imatge de diagramació

 

 

 
Imatge de diagramació
Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació Imatge de diagramació
  © Universitat de Barcelona Edició: Àrea de Finances
Última actualització o validació:23/11/2021